Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.9.2020 13:00 - 14:00

Global Science Café 3 Cell & Gene Therapy: The future has already begun

Vědecký výzkum Dr. Michala Šimíčka, Ph. D. se zaměřuje na vývoj buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Buněčná terapie je zcela nový a extrémně účinný přístup v boji s rakovinou.Třetí vydání Global Science Café se bude zabývat revoluční metodou této nové terapie.

 

Michal Šimíček, laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 v oboru medicína © Nadační fond Neuron

 

Science Café / online na FB Českého centra

9. září 2020 v 19 hodin (SELČ)


Host: RNDr. Michal Šimíček, Ph. D.

Moderace: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Jazyk: angličtina

Místo konání: FB Českých center

 

Buňky jako vycvičení zabijáci nádorů

Jednou z hlavních oblastí výzkumu Michala Šimíčka představuje vývoj buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Buněčná terapie je zcela nový a extrémně účinný přístup v boji s rakovinou. Pacientům se aplikují živé buňky imunitního systému vybavené receptory, jež pomáhají rozpoznat a cíleně eliminovat nádor. Tento způsob léčby je velmi bezpečný, jelikož umí aktivitu buněk regulovat a případně je z organizmu odstranit. Problém léčby spočívá v ceně, která je vysoká, jelikož se pro každého pacienta musí připravit buňky zcela nové, co nejvíc podobné vlastním buňkám. Michal Šimíček proto chce vytvořit univerzální buňky, jež by bylo možné vzít od libovolného dárce a stačily by buňky z krve a cenu podstatně snížit.

Práce Michala Šimíčka přes jeho nízký věk (35) vykazují 550 citací. Má celkem 14 článků v těch nejprestižnějších vědeckých časopisech včetně Nature a Science.

Šimíčkovým primárním cílem je pomoci pacientům. Bude nesmírně rád, pokud se buněčná terapie stane běžným typem léčby nádorů.

Špičkovou vědu je Šimíček schopen skloubit se starostí o ročního syna a hospodařením na rodinné usedlosti. Za tento netradiční přístup vděčí svým mentorům, kteří ho učili, aby myslel out of the box: mozek pak může přemýšlet volně, oproštěn od dogmat, a díky tomu mohou přijít i revoluční nápady.
 

O hostovi

RNDr. Michal Šimíček, PhD. (35 let) obdržel v roce 2019 cenu Neuron v oblasti medicíny. Stal se členem elitní skupiny osobností české vědy, do níž patří např. plastický chirurg Bohdan Pomahač. Úspěch si vysloužil v biomedicínském výzkumu, konkrétně za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci. Pracuje na pomezí základního a aplikovaného výzkumu. Vzdělání získal a dlouhodobě působil na pracovištích v Lovani (Belgie), Londýně a Cambridge, ale neváhal se vrátit do rodné Ostravy a rozjet špičkové vědecké centrum na klinice hematoonkologie ve FN Ostrava, kde vyvíjí unikátní technologie buněčné terapie pro různé typy rakoviny. Oproti dosavadním postupům je léčba využívající modifikované imunitní buňky velmi bezpečná, extrémně účinná, a navíc ji lze v průběhu vývoje nádoru přizpůsobovat tak, aby její účinek byl prakticky trvalý. Ve spolupráci s biomedicínským centrem PrimeCell Bioscience by chtěl s týmem zahájit produkci vlastních preparátů buněčné terapie a Fakultní nemocnice Ostrava by mohla fungovat jako významné mezinárodní centrum léčby onkologických onemocnění, jako jsou např. leukemie nebo mnohočetný myelom.

 

O moderátorovi

Dr. Michael Londesborough, Ph.D., je britským vědcem pracujícím v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. Narodil se v roce 1978 v Londýně. V roce 1999 absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii, v roce 2002 na stejné univerzitě obhájil Ph.D. V Ústavu anorganické chemie AV ČR se zaměřuje na výzkum sloučenin boru. Třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky, spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci (soutěž FameLab). Michael Londesborough má vynikající dar řeči a neúnavnou chuť vysvětlovat přírodní zákony. Je spoluautorem a moderátorem TV pořadů (např. PORT). Je držitelem mnoha vědeckých ocenění, v roce 2009 mj. jej AV ČR ocenila Medailí Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

 

Více k tématu Global Science Café

Obvykle si neuvědomujeme, že léčba pomocí buněk tvoří už desítky let standardní, velmi účinnou a úspěšnou součást moderní medicíny. Jedná se o transplantace krvetvorby, které se běžně používají pro léčbu hematologických maligních onemocnění, selhání krvetvorby i některá vrozená metabolická onemocnění. Na druhou stranu je účinnost transplantací krvetvorby vykoupená její vysokou toxicitou, z níž vyplývá nutnost hledat další možnosti.

Díky rozvoji laboratorních technik a nebývalému rozmachu molekulární biologie jsme získali mocné nástroje, která nám umožňují odhalovat poruchy vedoucí k rozvoji řady nádorových onemocnění na úrovni konkrétních mutací a proteinů. Pokrok ve farmacii a biotechnologiích otevřel cestu k vývoji a výrobě monoklonálních protilátek a dalších molekuktel, jež přesně ovlivňují či označují cíle na molekulární a buněčné úrovni. Efektivita léčby se díky tomu u řady stavů či onemocnění skokově zvýšila. Současně (a to je velmi cenné) přitom krátkodobá i dlouhodobá toxicita léčby obvykle klesla. Jinými slovy, moderní léčba je bez zvýšení rizika dostupná i pro starší pacienty a pacienty s komorbiditami.

A ani tím se pokrok nezastavil. V posledních letech jsme svědky toho, že personalizovaná terapie pomocí geneticky upravených buněk vede často k vyléčení pokročilých hematologických malignit i u těch pacientů, jimž by dříve bylo možné nabídnou jen paliativní léčbu.

Navzdory intenzivnímu výzkumu a vývoji v oblasti geneticky či jinak modifikovaných buněk určených pro léčbu jsme v oblasti klinické medicíny zatím stále na začátku a opravdová revoluce nastane v okamžiku, kdy se do klinické praxe dostanou produkty pro buněčnou terapii v širší míře.

Nicméně budoucnost už začala a v příštích letech přinese možnosti, o nichž jsme dříve mohli pouze snít.

 

 


 

Global Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími významnými osobnostmi.

GSC je (v současnosti ve formátu online) pořádaný Českými centry a sdílený v rámci celé sítě. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými
a společenskými otázkami.

 


 


Chcete-li mít přehled o nových událostech v Českém centru New York, přihlaste se k odběru našeho týdenního Newsletteru ZDE.

Místo konání:
Online
Datum:

9.9.2020 13:00 - 14:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala