Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.11.2011 19:00 - 30.11.2011 16:30

Výstava Patrika Hábla - Rytmy

Na letošní podzim připravilo České centrum v Miláně výstavu mladého umělce, který se ve svém díle věnuje výhradně abstraktním tendencím. Patrik Hábl (1975) patří k autorům, kteří dokázali nezobrazivý výraz posunout za hranici známých poloh a vymezil si území v rámci zemité, ale přitom neobvykle lyrické, malby. Výstava bude zahájena 8. listopadu 2011 v 19.00 v Českém domě.

Terezie Zemánková o něm píše: „Tvorba pro něj není excentrickou sebeprezentací. Hábl je médiem svého talentu, které pokorně vychází vstříc svému poslání. Patrik Hábl patří k úspěšným mladým tvůrcům, jejichž talent a nasazení získává ohlas nejen na českém, ale i na mezinárodním poli.“  Inspirační zdroje prozrazuje název výstavy s názvem Rytmy, na které autor představí práce vzniklé v posledních dvou letech. Patrik Hábl se vyjadřuje k hudebním obrazům následovně:„Hudba ovlivňuje vnímání abstraktních umělců, kteří se díky ní zbavují závislosti na realitě.
Cyklem „stékaných obrazů a lehkostí“ se inspiruji hudebními variacemi od renesanční, přes barokní a klasicistní autory až k romantismu a modernismu. V současné době zde převažuje inklinace výhradně soudobými žijícími autory, jazzem nebo lidovou tradicí.Ateliér se stává laboratoří a obraz vnímám jako pole pro experiment a hledání jiných možností malby.Obrazy jsou jakýmisi variacemi na dané téma a hledání „neštětcové“ možnosti malby. Snažím se jít do podhoubí ze kterého vyrůstají všechny lidové tradice a to je k rytmům, které člověk pociťuje sám v sobě. Inspiračním jádrem jsou pro mne i japonské bubny Tokyo, které se snažím nasát dovnitř a pak následně nějak ven. Malba je zde vnímána jako projekční plocha obrazu, která začíná reflektovat nikoliv jiné, smyslově poznamenané jevy, nýbrž struktury lineárního tkaniva očištěného od iluzivnosti. Pole, které je vymezené barevnou sítí, se stává konstrukcí, která barvu zakotvuje a svazuje.Tak jako hudba je organizovaným systémem a výběrem zvuků, rytmického členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení, tak ve svých obrazech se snažím organizovaně, výběrem barvy, plátna a pomocí rytmického členění hudby v danou chvíli vyvolat jakousi neočekávanou a nevídanou regulovanou náhodu.“

Jak poznamenal Mark Rothko (1903-1970) v roce 1947
„The Romantics were Prompted…“, Possibilities, I. New York, 1947, str. 84) „Nejdůležitějším nástrojem, který malíř utváří svým stálým cvikem, je víra ve vlastní schopnosti činit zázraky, když jsou potřeba. Obrazy musí být zázračnými: ve chvíli, kdy je jeden dokončen, intimita mezi tvořeným a tvůrcem je přerušena.  Malíř se octne stranou obrazu. Pro tvůrce, tak jako pro kohokoliv, který jej později prožívá, musí být obraz zjevením, neočekávaným a nevídaným vyřešením věčně známé potřeby.“

 

 

 

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

Od: 8.11.2011 19:00
Do: 30.11.2011 16:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala