Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.6.2020 18:00

Himbajs šůviks! WTF?! aneb citoslovce v češtině

Srdečně Vás zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Barbory Štěpánkové, Ph.D. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK s názvem Himbajs šůviks! WTF?! aneb citoslovce v češtině.

Himbajs šůviks! WTF?! aneb citoslovce v češtině.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve středu 17. 6. 2020 od 18:00 českého času.

 

Citoslovce jsou slovním druhem, který stojí trochu stranou pozornosti lajků i lingvistů. Jedná se přitom o velmi dynamický slovní druh (přejímání z cizích jazyků, zastarávání, jazyková módnost). Citoslovce jako slova, která zpravidla vyjadřují emoce nebo zachycují zvuky, jsou typická pro mluvený jazyk. V příspěvku se proto zaměříme na vztah mluvného a psaného jazyka i na specifika, která přináší čeština na internetu. K citoslovcím přistoupíme z pohledu lexikografů, kteří se musejí potýkat se zpracováním slov, která jsou často variantní (auvajs, auvejs, jauvajs) a jejichž významy jsou někdy těžko popsatelné. Naznačíme i úskalí při překladu z jiných jazyků.

 

 

Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D., (*1977) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Je vědeckou pracovnicí Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Věnuje se morfologii a lexikografii se zaměřením na neohebné slovní druhy.

 


Prosím, pro sledování se registrujte zde: https://forms.gle/W9e8LQKaYJw1g6pW6
Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si spustíte přednášku.

 

Místo konání:
Datum:

17.6.2020 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala