Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.6.2007 0:00 - 0:00

Hostuje ZUŠ Jevíčko

Hlavním posláním Základní umělecké školy Jevíčko je vzdělávání a rozvíjení uměleckého talentu u dětí a mládeže a jejich příprava na další odborné studium na školách uměleckého zaměření a začlenění talentovaných žáků do kulturního dění a života společnosti v regionu i mimo něj.Na koncertu v Sofii se představí 2 hudební soubory – Malohanácká muzika a Etien Band.

Základní umělecká škola Jevíčko je příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem, dne 1.7. 2000 získala právní subjektivitu. Je školou uměleckého směru, která organizuje výuku v odpoledních hodinách a sice ve třech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

12.6.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala