Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.4.2005 0:00 - 0:00

Hostují dr.Vavřínek a doc.Gladkova ze Slovanskéhu ústavu AV ČR

Ředitel Slovanského ústavu AV ČR PhDr.Vladimíra Vavřínka, CSc. a doc.PhDr.Hana Gladkova, CSc. se zúčastnili slavnostního otevření kabinetu českého jazyka na Sofijské univerzitě. Po úvodním slovu rektora univerzity prof.Bojana Bjolčeva se uskutečnila přednáška doc.Gladkové o současné češtině.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

19.4.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Sofie


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala