Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2001 0:00 - 0:00

Houslový recitál české hudby : S. Tomasik, J. Grobelny

Houslový koncert polského virtuosa S. Tomasika za doprovodu J. Grobelnego.

Práce odrážejí duševní stav člověka – radost a humor se mísí se smutky. Přestože není absolventem umělecké školy, věnuje se Růžička grafice a kresbě již řadu let. Přelomem v životě i tvorbě autora se stal rok 2001, kdy se Růžička stal členem Církve bratrské.
Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

17.9.2001 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Varšava


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala