Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.6.2020 17:00

IDEAS YARD: Lidská práva a umělecký projev po pandemii Covid-19

V roce 2020 slaví Evropa 70. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ta byla vypracována v roce 1950 tehdy nově založenou Radou Evropy, nejstarším a jediným celoevropským orgánem zajišťujícím lidská práva, demokracii a právní stát pro 800 milionů evropských občanů. Řídící výbor Rady Evropy pro kulturu, dědictví a krajinu (CDCPP) plánuje 30. června 2020, u příležitosti 9. plenárního zasedání CDCPP ve Štrasburku a v návaznosti na 70. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, vydat Manifest o svobodě projevu umění/kultury/dědictví v digitální éře.

ŽIVÁ DISKUSE přes ZOOM a Facebook
25. června 2020 v 17:00 BST / 
18:00 CET
Diskusi můžete sledovat živě prostřednictvím facebookové stránky Českého centra Londýn, nebo se k ní připojit přes ZOOM pomocí následujícího odkazu:
https://us02web.zoom.us/j/82171082743?pwd=cmlJWjBJMytXMVMzZjlvd1pERmFkZz09   
ID schůzky: 821 7108 2743
Heslo: 1pCeLm

UDÁLOST NA FACEBOOKU

Účastníci:
HANNES EGGER
 (IT), autor knihy Chokehold on Freedom: A Play Without Actors
MATJAŽ GRUDEN (SL), ředitel sekce Demokratická participace, Rada Evropy
SARA WHYATT (UK), bývalá ředitelka PEN International

Moderátor:
JAROSLAV ANDĚL (CZ, US), Angloamerická univerzita v Praze


V online diskusi o lidských právech a uměleckém projevu po pandemii COVID-19 budeme v tomto kontextu diskutovat o následujících otázkách: Jaké jsou hlavní demokratické deficity, které COVID-19 odhalil? Měli bychom přehodnotit své chápání Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a její aplikace na pandemii COVID-19 a následky pandemie? Jaká by mohla být role umělců a jejich praxe v této souvislosti?

Partneři:
EUNIC Global / EUNIC Global
Goethe-Institut v Praze / Goethe-Institut v Praze
British Council / British Council
Polský institut v Praze / Polský institut v Praze
Italský kulturní institut v Praze / Italský kulturní institut v Praze
Rakouské kulturní fórum v Praze / Rakouské kulturní fórum v Praze
Velvyslanectví Nizozemského království v České republice / Velvyslanectví Nizozemského království v České republice

Diskuse je součástí evropského projektu Ideas Yard: Talking about Europe, což je společná iniciativa Goethe-Institutu, Rakouského kulturního fóra, British Council, Velvyslanectví Nizozemského království, Italského kulturního institutu a Polského institutu v Praze. Projekt je podpořen sdružením EUNIC Global. EUNIC – European Union National Institutes for Culture – je evropskou sítí národních kulturních institutů a organizací. Cílem projektu je podpořit diskurz celoevropských témat, jako je udržitelnost, svoboda a demokracie či inovace a vzdělávání.

 

 

 

Místo konání:
online
Datum:

25.6.2020 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala