Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.3.2007 0:00 - 30.3.2007 0:00

Industriální stopy v Cluji

Industriální stopy - architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 – 2005 Výstava soustřeďuje příklady 34 konverzí opuštěných industriálních objektů v České republice mezi lety 2000 a 2005. Představí se např. realizace konverzí pro pražské Holešovice a Karlín, diskutovaná Vaňkovka v Brně a alternativní využití ostravských industriálních objektů. Výstava zachycuje rozdílné přístupy architektů a investorů ke konverzi více než tří desítek industriálních objektů, často zachráněných před zánikem. Projekt vznikl u příležitosti 3. mezinárodního bienále architektury Industriální stopy 2005 (čtvrtý ročník proběhne v září 2007 v Praze, Kladně a Liberci, více na industrialnistopy.cz). Kurátory jsou Benjamin Fragner a Alena Hanzlová, výstavu poskytuje Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT v Praze.

 


"Industriální architektura přitahuje neopakovatelnou atmosférou a vnitřním napětím, oscilováním mezi účelností, racionální elegancí konstrukce a ctižádostí reprezentovat hospodářský či technický význam stavebního díla. Odměnou dnešnímu uživateli jsou až bizarní dotyky a setkání technických, utilitárních konstrukčních prvků s dobovými výtvarnými motivy a vzácnými řemeslnými detaily. Tam, kde zůstaly zachovány, obohacují vnímání stavby příběhem vzniku.
Architekturu konverzí nelze uchopit jednoznačně. Mění se motivy, účelová a dobou podbarvená rozhodnutí, za obecnou úvahou se lehce skryjí protilehlé významy. Nepřehlédnutelná nejednoznačnost vystavených projektů a realizací nabývá vlastnosti obecnějšího, propojujícího tématu: o architektuře a stylu, památkové péči i ambicích a sentimentu, o aktuálních náklonnostech, především ale o možnostech a limitech."
 
Benjamin Fragner

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 6.3.2007 0:00
Do: 30.3.2007 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala