Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.12.2020 19:00

Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční

Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" Jakuba Jana Ryby (1765-1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her.

Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 vbarokním kostelíku Povýšení sv. Kříže se Rybova česká mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojnémíře provozována dodnes.V tomto kostele byla mše natočena vprovedení skvělých sólistů, sboru pod vedením dirigenta Libora Peška i za zvuku původních barokních varhan zroku 1750 na něž Jakub Jan Ryba každou neděli 27 let hrával. Zimní atmosféra a dobovékostýmy dodávají koncertu mimořádnou vánoční atmosféru.

Koncert je doplněn záběry na unikátní Třebechovický Proboštův betlém, kterýje jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílůOd června 2015 do března 2016 probíhalo restaurování Třebechovického Proboštova betlému za finanční podpory EHP fondů a Norských fondů 20092014, Královéhradeckého kraje. Restaurování probíhalo přímo v expozici muzea a návštěvníci mohlirestaurátory vidět při práci.

Dvořákův komorní orchestr dirigent: Libor Pešek

Kühnův komorní sbormistr: Pavel Kühnvarhany,František Xaver Thuri 

Sólisté: Jitka Soběhartová, Marie Mrázová,Vladimír Doležal,Richard

Koncert začíná  25. 12. 2020 v 19:00 (moskevského času).

Místo konání:
Online
Datum:

25.12.2020 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala