Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.6.2019 19:00

Jazyková laboratoř: Nová slova v současné češtině

Přednáška Michaely Liškové (Ústav pro jazyk český AV ČR) se zabývá aktuálními českými neologismy.

Pozornost bude věnována nejprve teoretickým otázkám nové slovní zásoby, mj. odkdy lze uvažovat o existenci nového slova nebo jak dlouho zůstává neologismus neologismem. Následovat bude seznámení s vybranými výrazy z vlastní neologické sbírky, na nichž budou nejen demonstrovány specifické jevy z oblasti pravopisu, výslovnosti, tvarosloví nebo stylu, ale také představeny tematické oblasti, v nichž je patrná značná dynamika – v přímé návaznosti na proměny soudobého světa.

 

 


 

 

V průběhu akce fotografujeme za účelem zveřejnění na naší internetové stránce nebo na našich účtech na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instragram a Youtube. Svojí účastí na akci vyjadřujete souhlas se zveřejňováním fotografií, na kterých můžete být také vy. Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte to prosím naší fotografce/našemu fotografovi nebo někomu z našich zaměstnanců.

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

25.6.2019 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala