Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.4.2019 18:00 - 23.5.2019

Jeden den v Československu. Československý design od EXPO 1958 po okupaci 1968

Československý design prožíval své vrcholné období v dekádě hned po úspěšném Expu 1958. Styl „Brusel“ se šířil po celém Československu, pronikal také do okolních zemí a inspiroval jejich tvůrce. Kurátorský projekt olomouckého sběratele Jana Jeništy – představuje krásu a univerzálnost „bruselského stylu“ vznikajícího v omezených podmínkách socialistického hospodářství.

Československá šedesátá léta. Dekáda velké modernizace, postupné liberalizace režimu, optimistických očekávání budoucnosti. Doba fenomenálního rozkvětu kultury, literatury, filmu. A také doba kolabujícího hospodářství, všudypřítomné cenzury a propagandy.

Vše začalo velkým úspěchem na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Československo se na ní představilo jako moderní a harmonická země, jíž leží na srdci blaho občanů. Získalo nejvyšší možný počet cen a vyznamenání a stalo se tak absolutním vítězem EXPO 58. Výstava pod heslem Jeden den v Československu ukazovala idealizovaný obraz šťastného života v socialistickém státě, moderní zemi plné technických vymožeností, vysokého standardu služeb, kvalitního moderního umění a také designu v ničem nezaostávajícího za tím západním.

Skutečnost ale byla jiná. V Bruselu oceněné výrobky představené jako běžná součást domácností byly ve skutečnosti prototypy nebo malosériové produkty, s nimiž se obyčejný československý občan neměl šanci setkat. Právě rok 1958 je tak počátečním letopočtem triumfální záplavy moderního stylu v československém průmyslovém návrhářství, který záhy získal přídomek „brusel”. Teprve na vlně úspěchu z EXPO 58 státní podniky začaly přecházet na výrobu moderně tvarovaného nábytku, keramiky a skla a pozvolna opouštěly zastaralé vzory. Ačkoli změna masové výroby trvala mnoho let, průmysloví výtvarníci pokračovali v nastoupené cestě a ke slovu přišla silná mladá generace, která se vyznačovala nejen podivuhodnou kreativitou a originálním viděním světa, ale i schopností improvizace a přizpůsobení se podmínkám neobratného centrálně řízeného hospodářství.

Československý design se nakrátko vrátil mezi světovou špičku a opět získal renomé, jehož dosáhl v meziválečném období. Politické uvolnění a kulturní rozkvět 60. let však končí srpnem 1968, kdy i na odvětví designu dopadá vlna emigrace a politických čistek. Ty tvůrce, kteří emigrovali nebo byli politicky perzekuováni, jsou rámci výstavy označeni na modrým bodem.

Křehký a naivní sen o možnosti přerodu vazalského satelitu sovětského Velkého bratra v příkladnou zemi „socialismu s lidskou tváří“ skončil v roce 1968 více než dvacetiletým obdobím okupace a represí. Zůstal však étos „zlatých let“, z jejichž odkazu čerpáme dodnes.

Výstava Jeden den v Československu představuje návrhy špičkových českých a slovenských umělců, přesto se vždy jedná o sériově vyráběné předměty, ve své době dobře známé a běžně dostupné. Všechny pocházejí ze soukromé sbírky Jana Jeništy.

Pozn.: Československá socialistická republika (ČSSR, resp. ČSFR) zanikla 31.12.1992, následně 1.1.1993 vznikly dva nezávislé nástupnické státy, Česká republika a Slovenská republika.


Výstava se koná za podpory Velvyslanectví České republiky v Sofii a Velvyslanectví Slovenské republiku v Sofii


 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 24.4.2019 18:00
Do: 23.5.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala