Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.7.2013 19:00

Jiří Kovanda ve Wiels

V rámci výstavy „Film as Sculpture“, na které vystavují Zbyněk Baladrán a Jiří Kovanda své první společně vytvořené dílo „The Nervous System“, zavítá do Wiels jeden z umělců, Jiří Kovanda, aby zde pohovořil o své celoživotní tvorbě. Tento známý konceptuální umělec se proslavil svými minimalistickými, subtilnímu kreacemi, které od sedmdesátých let uskutečňuje ve veřejném prostoru. Nenechte si ujít toto zajímavé setkání, které proběhne dne 17. července od 19:00 hodin. Večer zahájí pan Ivo Šrámek, velvyslanec České republiky v Belgii. Po programu si můžete s umělcem pohovořit u číše vína. Přednáška bude probíhat v češtině a tlumočena do angličtiny. Vstupné 5€ (po zakoupení vstupenky na výstavu, vstup zdarma). Rezervace na: welcome@wiels.org.

Jiří Kovanda (nar. 1953 v Praze) začal se svými akcemi ve veřejném prostoru v sedmdesátých letech a pozval na ně vždy jen omezený počet diváků. Díky nim jsou dnes tyto performance zdokumentovány. Jeho práce vychází z osobního vztahu k umění. Tvoří poměrně spontánně na základě nalezených materiálů, v reakcích na konkrétní situace. Na přelomu 80. a 90. let koketoval v malovaných obrazech, kresbách a kolážích s novými postmoderními tezemi. Vždy tak ale činil s ironickým odstupem, s pokorou a zvědavostí. Některými svými objekty, které vznikly kombinacemi chudých materiálů, dal vzniknout pojmu „jako Kovanda“, jenž se v dějinách umění u nás uchytil. Svými lidskými i tvůrčími přístupy ovlivnil i mladší generace umělců, kteří ho velmi respektují. Také zahraniční scéna Kovandu uznává, je zván na řadu prestižních přehlídek a výstav, jeho díla jsou zastoupena v důležitých sbírkách.

 „Film as sculpture“
Film je obecně považován za nehmotné médium, za sbírku neustále se měnících obrazů a blikajících světel. Socha se naopak zdá být pevný neměnný objekt, který má určitou formu. Tato tematická výstava zkoumá tato zdánlivě protichůdná média a zájem skupiny mladých zahraničních, kteří se snaží tato dvě umělecká odvětví propojit. Výstava si klade za cíl nastínit možný dialogu mezi pohybujícími se obrázky a pevnou sochou.

Datum: 17. července 2013 od 19:00 hodin
Místo konání: WIELS – Contemporary Art Centre, Avenue Van Volxemlaan 354, 1190 Brusel
Vstupné: 5€ (po zakoupení vstupenky na výstavu, vstup zdarma)
Rezervace: welcome@wiels.org
Více informací: http://www.wiels.org/

 

Místo konání:

WIELS

Datum:

17.7.2013 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala