Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.2.2020 14:00 - 7.2.2020

Studijní dny: Konec železné opony: Pozdravy po 30 letech

Rakousko - Francie - Česká republika: Politika, společnost, kultura: Schuman Campus, Faculté des Arts Lettres Langues et Sciences Humaines, 29 Avenue R. Schuman, Aix-en-Provence, Francie: 6. až 7. února 2020: Studijní dny spoluorganizované Céline Bricaire, Katharina Jechsmayr, Kateřina Maleckova

V roce 2019 si Evropa připomíná otevření „hranice“, která rozdělovala západní a východní blok od druhé světové války až do počátku 90. let. Byly to právě série vydaných politických rozhodnutí a jaře 1989 na rakousko-uherských hranicích, které vedly k definitivnímu otevření železné opony. 17. listopadu 1989 vypukla Sametová revoluce v Praze se symboly tohoto historického okamžiku. Pád železné opony se odráží v celém středoevropském prostoru a výsledkem jsou - pohyby obyvatel a myšlenek, sociálně-ekonomické a sociokulturní změny a první dopad na Rakousko, přední západoevropskou zemi pro průchod populace. Do té doby čelily určitému hospodářskému poklesu, příhraniční regiony z Rakouska se najednou ocitly v srdci Evropy. Jedním z důsledků pádu železné opony bylo o tři roky později vznik České republiky.

Program bude rozdělen do několika částí: 

Část1: Historie- Pád železné opony a sametová revoluce. Osobnost Václava Havla a jeho role v sametové revoluci- vzpomínky na pád železné opony v Berlíně, Bratislavě,Budapešti, Praze, Varšavě a Vídni

Část 2: Literatura a lingvistika- Úvahy a vyobrazení pádu železné opony v literatuře, zejména v roce 2005. Rakouská, francouzská a česká literatura- literatura českého disidentu; Česká exilová literatura v Rakousku a Francie; československá nakladatelství v exilu, Rakousku a Francii;vztahy mezi autory dotčených zemí během studené války a po ní- Výuka cizích jazyků: vývoj místa němčiny v EU, český školský systém a společnost po roce 1989; vývoj českého místa v rakouském školském systému a společnosti,

Část 3: Vývoj rakousko-českých vztahů od roku 1989- Následky pádu železné opony, o diplomatickém a politickém životě, o ekonomii, ekologii, lidské geografii, o společnostech (každodenní život, institucionální atd.) obou zemí- tajný obchod mezi Rakouskem, Francií a bývalým Československem během studené války.

Pro více informací: http://echanges.univ-amu.fr/node/293

 

 

Místo konání:
29 Avenue R. Schuman, 13621 Aix-en-Provence, France
Datum:

Od: 6.2.2020 14:00
Do: 7.2.2020

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala