Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.11.2004 0:00 - 0:00

K pojetí dějin české literatury druhé poloviny dvacátého století

Podzimní pokračování přednášek Společnosti pro bohemistiku s tématikou " Jazyk, literatura, umění a kultura v České republice". PŘEDNÁŠKA Doc. PhDr. Pavla Janouška, CSc. je vedena v ČESKÉM JAZYCE s následnou diskuzí, kterou moderuje Dr. Jan Jiroušek.

 

Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. je ředitelem Institutu pro českou literaturu na Akademii věd v Praze a přednáší českou literaturu na Univerzitě Karlově v Praze. V posledních letech řídil projekt "Dějiny české literatury po 1945". Jeho veřejná přednáška je věnována právě problému vývoje obšírností, těžkostem, a rovněž průběhu aktuálních kulturních dění, o které se veřejnost velice silně zajímá.

Přednáška je vedena v českém jazyce, následná diskuze se může uskutečnit jak v českém, tak i v německém jazyce. 

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

4.11.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Mnichov


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala