Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2020 19:00 - 20:30

Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny

Srdečně Vás zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR s názvem Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 14.5.2020 od 19:00 (Kyjevský čas).

Anotace
V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáč, kovídek), ochranných pomůcek (roušičky, rouškomat), práce a školy z domova (covideokonference, škola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátko, koroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.
Přednáška se bude věnovat soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí bude neologický kvíz a závěrečná diskuse.

Prosím, pro sledování se registrujte zde: https://forms.gle/ 8dpk7cSWF2GzYf7BA


Na e-mail uvedený v registraci Vám přijde odkaz, kde si spustíte přednášku.

 

Místo konání:
Datum:

14.5.2020 19:00 - 20:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala