Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.9.2015 17:00 - 30.10.2015

Hledání odpovědi na otázku "Kde domov můj?"

Prostřednictvím plakátů se studenti uměleckých škol pokouší zodpovědět otázku, co pro ně znamená domov: rodinu, stát, Evropu nebo Zemi?

"Kde domov můj" jsou první slova České národní hymny, která pochází již z 19. století. Především tato slova vyjadřují nejistotu a zmatení doprovázející éru modernizace a vznik národních států. Položit si tuto otázku s připomenutím jejího původního historického kontextu je v současné době na místě, neboť dnešní éru doprovází podobná nejistota spjatá s oslabením národních států.

Cílem projektu je společně hledat odpověď na otázku v názvu projektu, což zahrnuje nejen kritiku politické demagogie a manipulace, ale především hledání pozitivního významu pojmu domova v utváření občanské identity a politické subjektivity na různých úrovních, od lokálních společenství na vesnicích a malých městech až po územní celky ve větších měřítcích (krajských, celostátních nebo regionálních). 

Rada pro mezinárodní vztahy tímto projektem navázala na předchozí mezinárodní studentské soutěže „European Identity“, „Balkans Perception of European Identity“, „Evropa bez bariér“ a „Migrace do Evropy“, která bude představena spolu s výstavou „Kde domov můj“ v Českém centru Budapešť v rámci akce Budapest Design Week.

Podrobnosti k těmto projektům najdete na webových stránkách Rady pro mezinárodní vztahy.

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 25.9.2015 17:00
Do: 30.10.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala