Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.11.2008 0:00 - 0:00

Klub Cinefantom

Dne 05.11.2008 ve 20:00 se uskuteční promítání ukázek filmů a beseda s profesorem FAMU p.Janem Bernardem na téma tvorba současných českých filmařů v budově kubu Fitil, Frunzenskaja naberežnaja, d.12, vchod na vstupné,www.cinefantom.ru .......

Prof. PhDr. Jan Bernard, Csc. (*1948)

 

Absolvoval FF UK (1974), pracoval jako lektor Studia Y, organizátor a lektor Čs. filmových klubů a jako výzkumný pracovník v ČsFÚ až do r.1987, kdy přešel jako pedagog na FF UK, kde po listopadu l989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech l993 – 1999 byl děkanem FAMU, kde se v r. 2002 stal na chvíli ředitelem nově založeného Centra audiovizuálních studií. Publikoval v Hostu do domu, v Tvorbě, Filmu a době, Scéně aj. Je spoluautorem knihy Co je divadlo (1983), Malý labyrint filmu (1988), autorem monografií o Evaldu Schormovi (1994), P.P. Pasolinim (1987), národních kinematografiích Sovětského svazu (1989) a teoretické úvahy o systémech jazyka a filmového vyjadřování (1995). Překládal, objevil se na jevišti i ve filmu, vystupoval v rozhlase i v televizi a vyučoval na několika universitách. Specializuje se na filmovou historii, teorii a estetiku a na problematiku médií. Více viz Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století.

.
Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

5.11.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala