Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.2.2002 0:00 - 0:00

Klub s programem

Pravidelné setkání Kruhu přátel české kultury, Klubu občanů České republiky a Českého spolku na Slovensku.

Program: Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislavě, písně z moravsko-slovenského pomezí.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovensko

Datum:

5.2.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

Klub přátel české kultury, Klub občanů ČR, ČS


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala