Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.10.2020 19:00

Kolikrát přešel mrak

Lyrický večer s hudebním doprovodem pianisty Davida Kohna v rámci série „Překladatelské světy | Přeložené světy“.

Poslední kniha žurnalisty a spisovatele Pavla Kohna, který zemřel v roce 2017, se věnuje jeho lyrickým dílům. „Poezii jsem začal psát v terezínském ghettu,“ stojí v předmluvě. Čtyřčlenný tým přeložil česky psané básně z let 1945 – 1949 do němčiny. O projektu ale i o mimořádných kvalitách těchto raných děl budou diskutovat Rut Kohn, Rachel Kohn, Jan Picman a Georg Thuringer.

Pavel Kohn se narodil roku 1929 v Praze. Během druhé světové války přežil jako jediný z rodiny koncentrační tábor Terezín, Osvětim a Buchenwald. Po válce se rozhodl zůstat v Československu a vystudoval dramaturgii na Akademii muzických umění v Praze. V 50. a 60. letech byl politicky pronásledován a v roce 1967 proto emigroval spolu se svou rodinou do Německa. V letech 1968 – 1990 byl redaktorem v rádiu Svobodná Evropa.

Pokud se chcete akce zúčastnit, přihlaste se přes e-mail na ccmunich@czech.cz.

Akce Českého centra Mnichov ve spolupráci s Kulturreferent für die böhmischen Länder

Obrázek: Rut Kohn

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

27.10.2020 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce

dní předem