Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.2.2003 0:00 - 27.2.2003 0:00

Koloquium o jazykovědné a literárněvědné bohemistice

Koloquium má zhodnotit vývoj v oblasti bohemistiky (zvláště v německy hovořících zemích) a iniciovat založení spolku, který by dokázal efektivně zastupovat zájmy mnohdy ohrožených bohemistických pracovišť.

**

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 25.2.2003 0:00
Do: 27.2.2003 0:00

Organizátor:

UNI Mnichov, Institut pro slavistickou filologii


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala