Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.12.2019 20:00 - 22:00

Arboretum času

…Vše už bylo, zbývá jen to objevit… V sezóně 2019 - 2020 nabízí skladatel Kryštof Mařatka pařížskému publiku řadu koncertů v Českém centru skrze kterou přibližuje posluchačům tajemství hudební tvorby a tvoří dialog s díly významných skladatelů minulosti. Při této příležitosti byli k účinkování na těchto koncertech přizváni vynikající čeští a francouzští hudebníci, kteří tak svým uměním spoluutvářejí tuto hudební událost plně v česko-francouzském duchu.

Koncert č. 3.
ARBORETUM ČASU

Lze zachytit plynoucí čas? A co je čas?
Program: Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Kryštof Mařatka
Účinkují: Michel Lethiec - klarinet, Zemlinsky Quartet (Praha)
Čtvrtek 5.12.2019

Účinkují: Michel Lethiec - klarinet
Zemlinsky Quartet (Prague)

Program:
Bedřich Smetana Z mého života, smyčcový kvartet(1876)
Leoš Janáček Mládí (1924) úprava pro smyčcový kvartet od Kryštofa Mařatky (2015)
přestávka
Kryštof Mařatka Arboretum času, kvintet pro klarinet a smyčcový kvartet (2017)

Je minulost skutečné trvání paměti nebo jen přelud a pomíjivá myšlenka? A lze tutofilosofickou myšlenku zachytit něčím tak cituplným jako je hudba?V programu tohoto večera se zrcadlí trojí hudební ztvárnění osobní zkušenosti uplynulého času:romantické, moderní a soudobé.
První je stěžejní dílo české komorní hudby, kvartet Z mého života od Bedřich Smetany kterým autor odkojený programní hudbou stopuje ke konci života svůj životní příběh.
Druhou skladbou si čelný představitel české moderny Leoš Janáček v roce 1924 dávádárek ke svým jubilejním narozeninám. Sedmdesátiletý skladatel nazval skladbu příznačně Mládí a reminiscencemi na autorova dávná studia v ní rozplétá dialog s jeho originální vitalitoujenž je pro něj typická právě v pokročilejším věku.
Soudobý kvintet pro klarinet a smyčcový kvartet Arboretum času Kryštofa Mařatky zroku 2017 ztvárňuje po svém myšlenku uplývání času skrze pětici oddělených vět z nichž každápřipomíná klíčové údobí života lidské bytosti v cyklu neustálých přicházení, odcházení a znovupřicházení,jako vršení letokruhů rostoucího stromu.

Kryštof Mařatka

Skladatel českého původu žije a pracuje od roku 1994 částečně v Praze i Paříži. Ve své tvorbě těží ze zkušeností jak na české, tak na francouzské umělecké scéně a díky tomu se mu úspěšně daří propojovat oba kulturní světy. Ty se mnohdy vzájemně inspirují anebo zpochybňují, ale především dávají Kryštofu Mařatkovi možnost odhalit nové cesty ve svém hudebního projevu.

http://www.krystofmaratka.com

Fotografie


Vstupné: 10 €

Rezervace na 01 53 73 00 22 nebo paris@czech.cz


SEZNAM VŠECH KONCERTŮ:

1. ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO - 100 let
Zrození dětské řeči a nápěvky mluvy
Úterý 15.10. 2019

2. ZÁHADA RUKOPISU H.136
Mezi Prahou a Paříží: ztracený rukopis Bohuslava Martinů
Čtvrtek 7.11.2019

3. ARBORETUM ČASU
Lze zachytit plynoucí čas? A co je čas?
Čtvrtek 5.12.2019

4. VRCHOLNÉ VIOLONCELLO
Vynikající francouzský violoncellista Francois Salque představuje virtuozitu svého nástroje ve
světle moderní a současné hudby

Úterý 14. 1. 2020

5. KAMENY, KOSTI, PŘÍRODA... A HUDBA
Zvuk a příroda kolem nás v hudbě lidové, improvizované a komponované soudobé
Úterý 4.2.2020

6. BATALION, kino-koncert
První velký český němý film (1927) doprovázen hudebníky naživo hudbou Kryštofa Mařatky
napsanou na objednávku Musée du Louvre v roce 2002

Čtvrtek 12.3.2020

7. CEMBALO - historické? moderní?
Přední česká cembalistka Monika Knoblochová uvádí klíčové repertoárové, moderní a nové
skladby pro tento jedinečný hudební nástroj

Úterý 28.4.2020

8. 
DOSTAT DAREM, PŘEDÁVAT, VRACET... koncert-projekce
Od nejmladší generace k nejstarší skrze hudbu a napříč filmovým časem
Úterý 19.5.2020

9. NOVÉ SVĚTY
Neznámý klavír v exotických proměnách mikro-intervalových harmonií a orchestrální
mohutnosti
Čtvrtek 18.6.2020 

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

5.12.2019 20:00 - 22:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala