Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.10.2001 0:00 - 0:00

Konference - Budoucnost družebních vztahů

se střední a východní Evropou

Konference zaměřená na budoucnost družebních vztahů mezi nizozemskými městy a městy Střední a Východní Evropy z pohledu snah ČR, Polska, Maďarska a Slovenska o začlenění do EU.
Místo konání:

Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Nizozemí

Datum:

10.10.2001 0:00 - 0:00

Organizátor:

VNG - sdružení nizozem. měst a obcí


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala