Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.12.2007 - 7.12.2007

Konference o architektuře

"Znova vymyslet industriální města - projekt s otazníkem"

Koordinátoři konference: Alena KUBOVÁ, ENSA Lyon a Axel SOWA, šéfredaktor časopisu Architektura dnes.  

Během celého 20. století byla industriální evropská města hnízdištěm experimentů a modernizace. Některá z těchto měst byla naplánována ex nihilo, jiná rostla rychleji na základě již existujících starších center.

Od doby úpadku a zániku celých středisek industriální produkce jsou tato industriální města konfrontována s vysokou mírou nezaměstnanosti, se sociální fragmentací společnosti a hlavně s velkou finanční zátěží, kterou představuje udržování v dobrém stavu některých konstrukcí, které jsou často velmi vysoké architektonické kvality. Tato evropské města dnes hledají způsob, jakým se zrestrukturalizovat,aby se mohla připravit na příchod nových aktivit, tedy zdroje rozvoje a přínosu nové zaměstnanosti. Myšlenky Jiřího Voženílka, Jiřího Kroha, Otto Neuratha, Hannese Meyera a Le Corbusiera byly základem plánů na vznik mnoha měst v první polovině 20. století.

Konference se zaměří na analýzu těchto měst, která vznikla na základě funkcionalistických myšlenek. Baťův Zlín budiž výtečným příkladem takovýchto měst.

Ve spolupráci s francouzským Ministerstvem kultury a komunikací a různých měst a univerzit v České republice, ve Francii, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Místo konání:

Polské kulturní středisko

T : 01 53 93 90 10, 

secretariat@institut.pologne-org.net

www.institut.pologne.net 

 

 

 

Místo konání:

31, rue Jean Goujon 75008 Paris

Datum:

Od: 6.12.2007
Do: 7.12.2007

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala