Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.5.2011

Studentská vědecká konference „Dotyk slovanštiny. Jazyky, literatura a kultura slovanských zemí“

Srdečně zveme na vědeckou konferenci pro studenty a mladé vědecké pracovníky, kterou organizuje Studentské vědecké kolo slavistů ATH v Bielsku-Bialé.

Cílem studentsko-doktorské vědecké konference „Dotyk slovanštiny. Jazyky, literatura a kultura slovanských zemí“ je setkání mladých vědců z oborů slovanských studií a prohloubení jejich znalostí o jazycích, literatuře a kultuře slovanských zemí. Konference bude probíhat ve třech tematických okruzích: slovanské jazyky, slovanské literatury a kultura Slovanů.

 

České centrum ve Varšavě udělilo této významné akci čestnou záštitu.

 

Více na: www.slawistyka.ath.bielsko.pl

 

Místo konání:
Bielsko-Biała, Studenckie Koło Naukowe Slawistów ATH
Datum:

30.5.2011

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala