Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.4.2011

3. ročník Soutěže znalostí o České republice

Soutěž ve znalostech reálií České republiky, organizovaná studentskou samosprávou Školy č. 5 Józefa Rymera v Rybniku, je určena studentům všech středních škol v regionu (kromě gymnázií). Podobně jako v předchozích ročnících přislíbil pomoci radou i svou účastí známý polský novinář, autor knihy Gottland, Mariusz Szczygieł.

Cílem soutěže je mimo jiné probudit mezi studenty větší zájem o jižního souseda - Českou republiku, podporovat samostatné myšlení a rozvíjet tvůrčí schopnosti a v neposlední řadě také rozšířit a propojit informace z nejrůznějších oborů (zeměpis, dějepis, literatura a další).

 

Ceny do soutěže věnoval: Úřad Moravskoslezského kraje a Úřad Města Rybniku.

 

Čestnou záštitu nad Soutěží převzal Velvyslanec České republiky v Polské republice J. E. Jan Sechter.

Místo konání:
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Datum:

14.4.2011

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala