Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.2.2005 0:00 - 31.3.2005 0:00

Krásy a tajemství České republiky

U příležitosti přednášky o politickém systému ČR na Salamanské univerzitě bude představena i výstava Krásy a tajemství České republiky

 

OBSAH VÝSTAVY

Multimediální výstava Krásy a tajemství České republiky ukazuje českou historii a kulturu v různých časových etapách vývoje ve vztahu k Evropě. Klade důraz na období Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Rudolfa II. a na vznik samostatné republiky. Klíčovým prvkem výstavy bude skutečnost, že Česká republika se nachází v geografickém středu Evropy a v historii byla vždy místem setkávání různých kultur a zájmů.

Genius loci - duch místa - promlouvá k návštěvníkovi prostřednictvím dobových symbolů, které spolu se stavbami, objekty, hudbou a zvuky vytváří atmosféru jednotlivých historických období tak, aby ji mohl návštěvník přímo prožívat.

Hlavní obsah výstavy Krásy a tajemství ČR je pro všechna místa stejný. V jednotlivých městech pak bude zdůrazněno téma vyjadřující spojení s konkrétní zemí Evropské unie.

Jedná se o poznávací výstavu založenou na principu "škola hrou". Exponáty jsou dokonalé repliky, kterých se návštěvník může dotýkat. Výstavy v jednotlivých městech budou navíc doplněny o originální exponáty z místních muzeí, galerií či archivů. Tyto budou vybírány ve spolupráci s pracovníky těchto institucí. Často se jedná o exponáty uložené v depozitářích, a tak budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost tyto exponáty shlédnout.

Atmosféru jednotlivých období dokresluje původní komponovaná hudba složená panem Janem Jiráskem, nositelem Českého lva za hudbu k filmu Kytice a Nejasná zpráva o konci světa. Většina období je navíc doplněna o poutavé videoprojekce.

Klíčovou postavou výstavy je císař Rudolf II. Prostřednictvím mysli uměnímilovného Rudolfa II. vstupuje návštěvník do pokladnice umění, odkud může cestovat a nahlížet jak do minulosti, tak do budoucnosti.

Výstava Krásy a tajemství České republikyzahrnuje následující historická období:

Prehistorie

Zrození Evropy - Doba bronzová a železná

Velká Morava

První Přemyslovci

Rozkvět Přemyslovců

Lucemburkové             Husitství

Rudolf II.

Třicetiletá válka

Baroko

Napoleonské období

Secese a vznik samostatné republiky

Výstavu bude doplňovat podrobný celobarevný katalog a regionální publikace. Ve spolupráci s Českou televizí vznikne seriál inspirovaný výstavou Krásy a tajemství České republiky.

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

Od: 25.2.2005 0:00
Do: 31.3.2005 0:00

Organizátor:

České centrum Madrid


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala