Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.4.2004 0:00 - 0:00

Kulatý stůl českých a ruských orzanizací pro pomoc postiženým dětem

Kulatý sůl, kterého se zúčastní Eva Frančeová předsedkyně Sdružení pro pomoc mentálně postiženým OV Praha 5 a zástupci ruských organizací pro pomoc postiženým dětem.

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČESKÉ REPUBLIKY

bylo založeno již v roce 1969. Sdružení je dobrovolnou organizací rodičů a příbuzných lidí s mentálním postižením, odborníků a dalších osob nebo skupin, včetně lidí s mentálním postižením, jejímž cílem je:

· usilovat o zakotvení práv osob s mentálním postižením v legislativě České republiky

· vyhledávat, získávat a podporovat všechny iniciativy, zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života lidí s mentálním postižením,

· provádět osvětovou činnost, informovat veřejnost o potřebách a výsledcích péče o lidi s mentálním postižením doma i v zahraničí.

Posláním sdružení je zejména:

· umožňovat rodičům a dalším příslušníkům rodin se členem s mentálním postižením, odborníkům a ostatním osobám příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společně přispívali ke zkvalitňování života lidí s mentálním postižením,

· seznamovat veřejnost s povahou mentálního postižení a odstraňovat předsudky a nesprávné představy o těchto lidech,

· spojovat osobní zkušenosti, prožitky a poznatky rodičů, příbuzných a přátel lidí s mentálním postižením s vědomostmi a úsilím odborníků při hledání a uskutečňování nových postupů a metod podpory lidem s mentálním postižením,

· napomáhat při řešení základních životních otázek lidí s mentálním postižením především v oblasti výchovy a vzdělávání, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a pracovní uplatnění, včetně bydlení,

Sdružení ve své činnosti:

· úzce spolupracuje s úřady, organizacemi i osobami, kterým byla péče o lidi s mentálním postižením svěřena zákonem nebo problematika mentálního postižení je obsahem jejich zájmu,

· organizuje a uskutečňuje různé typy aktivit pro lidi s mentálním postižením i pro jejich rodinné příslušníky:

- akce a pobyty s rehabilitačním a rekondičním zaměřením,

- vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením,

- klubovou činnost lidí s mentálním postižením,

- sociální, vzdělávací a poradenské služby,

· provádí také aktivity s cílem získat finanční prostředky na plnění úkolů a rozvoj sdružení, v rozsahu platných právních norem,

· rozvíjí publikační aktivity, vydává informační a metodické materiály,

· se řídí Stanovami; organizačním a jednacím řádem.

Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

8.4.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Česká centra


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala