Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.9.2004 0:00 - 22.10.2004 0:00

K.Ženatá - B.Moldenhauer

Výstava obrazů Kamily Ženaté a plastik německé výtvarnice Brunhild Moldenhauer se uskutečnila v rámci společných projektů s mezinárodní německo-bulharskou nadací Evropské fórum.

 KAMILA ŽENATÁ studovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru vynikajícího českého grafika, prof. Ladislava Čepeláka v letech 1973 -79. Od ukončení studií je ve svobodném povolání. První velkou samostatnou výstavu uspořádala tři roky po absolutoriu (1982) ve Východočeské galerii v Pardubicích. V té době vytvářela rozsáhlé grafické a kresebné cykly, začala pravidelně samostatně vystavovat a zúčastňovat se českých a světových grafických výstav a bienálí. (Mnichov, Urawa, Toronto, Praha, Kanagawa, Norimberg, Krakov, Paříž, Maastricht...etc.) Její grafická a malířská díla jsou umístěna v celé řadě kulturně a společensky významných míst (zastupitelství České republiky - Athény, Brusel, Karlova Univerzita - Praha, Senát České republiky - Praha, Česká pojišťovna…etc.) V osmdesatých letech se také věnovala ilustraci knih (Mladá fronta, Kruh, etc), tvorbě drobných grafických listů a ex libris. Od roku 1991 je členkou spolku českých umělců- grafiků "Hollar." V devadesátých letech se její tvorba soustředila na malbu a dodnes tvoří těžiště jejího hlavního zájmu. Od r.1995 Kamila Ženatá vede na katedře psychologie FF University Karlovy výběrový seminář na téma "sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků". V poslední době se Kamila Ženatá věnuje i literární tvorbě, nakladatelství Vltavín vydalo v r.2002 jeden z jejích textů Kamila není doma. Od roku 1974 Kamila Ženatá uspořádala 172 samostatných výstav v České republice i v zahraničí.

www.amstudio.cz/amgalerie

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 20.9.2004 0:00
Do: 22.10.2004 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala