Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.11.2019 20:00

Záhada rukopisu H. 136

…Vše už bylo, zbývá jen to objevit… V sezóně 2019 - 2020 nabízí skladatel Kryštof Mařatka pařížskému publiku řadu koncertů v Českém centru skrze kterou přibližuje posluchačům tajemství hudební tvorby a tvoří dialog s díly významných skladatelů minulosti. Při této příležitosti byli k účinkování na těchto koncertech přizváni vynikající čeští a francouzští hudebníci, kteří tak svým uměním spoluutvářejí tuto hudební událost plně v česko-francouzském duchu.

KONCERT Č.2. 

 ZÁHADA RUKOPISU H.136

Mezi Prahou a Paříží: ztracený rukopis Bohuslava Martinů

 


Délka koncertu : 1H30

 

Účinkují:
Ensemble Calliopée - umělecká vedoucí Karine Lethiec, jako host: Kryštof Mařatka -klavír
 

Program:

Kryštof Mařatka

Poèmes, pro housle a violoncello (1994)

Kryštof Mařatka
Exaltum, kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír (1998)
 

Film H. 136 - projekce
film Olivera Ségarda a Karine Lethiec

Bohuslav Martinů
Smyčcové trio H. 136 (1923)


Milena Dolinová - Kryštof Mařatka
Čardáš VIII , pro smyčcové trio

 

Hraje : Ensemble Calliopée : 
Nathalie Shaw, housle
Karine Lethiec, alto, umělecká ředitelka 
Florent Audibert, violoncello

a
Kryštof Mařatka, piano

 

Tento rok si připomínáme 60 let od úmrtí skladatele,  jemuž učarovala Paříž tak jako mnohým jiným, a který svým umem dokázal spojit své české kořeny s mnoha světovými vlivy do originální hudební mluvy: Bohuslava Martinů.
Projekce krátkometrážního filmu H 136 vtahuje publikum do příběhu rukopisu první skladby Bohuslava Martinů napsané v Paříži jen pár týdnů po té co autor poprvé okusil v roce 1923 ovzduší francouzské metropole 20tých let minulého století. Novou skladbu - Smyčcové trio H 136 - ihned posílá do Prahy kde se rukopis nadobro ztratil. V roce 2005 se po 80ti letech nečekaně jeho stopa objevila v... Ale to už dovypráví sám film.
Další hudba programu tvoří paralelu k této epizodě klasika české moderny. Uslyšíme  první skladbu Poèmes Kryštofa Mařatky napsanou také v Paříži krátce po příjezdu autora do Francie v roce 1994. Program doplňuje jeho dramatický klavírní kvartet Exaltum z roku 1998 a úprava lidové hudby střední Evropy Čardáš VIII pro smyčcové trio v interpretaci jednoho z předních francouzských souborů z Paříže: Ensemblu Calliopée.

Kryštof Mařatka


Skladatel českého původu žije a pracuje od roku 1994 částečně v Praze i Paříži. Ve své tvorbě těží ze zkušeností jak na české, tak na francouzské umělecké scéně a díky tomu se mu úspěšně daří propojovat oba kulturní světy. Ty se mnohdy vzájemně inspirují anebo zpochybňují, ale především dávají Kryštofu Mařatkovi možnost odhalit nové cesty ve svém hudebního projevu.

http://www.krystofmaratka.com

Fotografie


Vstupné: 10 €

Rezervace na 01 53 73 00 22 nebo paris@czech.cz


SEZNAM VŠECH KONCERTŮ:

1. ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO - 100 let
Zrození dětské řeči a nápěvky mluvy
Úterý 15.10. 2019

2. ZÁHADA RUKOPISU H.136
Mezi Prahou a Paříží: ztracený rukopis Bohuslava Martinů
Čtvrtek 7.11.2019

3. ARBORETUM ČASU
Lze zachytit plynoucí čas? A co je čas?
Čtvrtek 5.12.2019

4. VRCHOLNÉ VIOLONCELLO
Vynikající francouzský violoncellista Francois Salque představuje virtuozitu svého nástroje ve
světle moderní a současné hudby

Úterý 14. 1. 2020

5. KAMENY, KOSTI, PŘÍRODA... A HUDBA
Zvuk a příroda kolem nás v hudbě lidové, improvizované a komponované soudobé
Úterý 4.2.2020

6. BATALION, kino-koncert
První velký český němý film (1927) doprovázen hudebníky naživo hudbou Kryštofa Mařatky
napsanou na objednávku Musée du Louvre v roce 2002

Čtvrtek 12.3.2020

7. CEMBALO - historické? moderní?
Přední česká cembalistka Monika Knoblochová uvádí klíčové repertoárové, moderní a nové
skladby pro tento jedinečný hudební nástroj

Úterý 28.4.2020

8. 
DOSTAT DAREM, PŘEDÁVAT, VRACET... koncert-projekce
Od nejmladší generace k nejstarší skrze hudbu a napříč filmovým časem
Úterý 19.5.2020

9.NOVÉ SVĚTY
Neznámý klavír v exotických proměnách mikro-intervalových harmonií a orchestrální
mohutnosti
Čtvrtek 18.6.2020 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

7.11.2019 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala