Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.6.2002 0:00 - 0:00

Lidská práva v roce 2001

Promítání dokumentárního filmu.

Živý přenos Nonstop-čtení sledujte zde

Seznam dalších čtenářů ve světě najdete zde

Časový plán 5. ročníku světového čtenářského maratonu

31. 5.

24 h

Praha

(14 – 14)

1. 6.

24 h

Bratislava

(14 – 14)

2. 6.

8 h

Budapešť

(14 – 22)

Madrid

(22 – 06)

3. 6.

8 h

Sofie

(06 – 14)

Moskva

(14 – 22)

Kyjev

(22 – 06)

4. 6.

8 h

Varšava

(06 – 14)

Drážďany

(14 – 22)

Berlín

(22 – 06)

5. 6.

8 h

Stockholm

(06 –14)

New York

(14 – 22)

Londýn

(22 – 06)

6. 6.

8 h

Haag

(06 – 14)

Brusel

(14 – 22)

Paříž

(22 – 06)

7. 6.

8 h

Bukurešť

(06 – 14)

Mnichov

(14 – 22)

Vídeň

(22 – 06)

8. 6.

16 h

Praha

(06 – 22)

Plán mezinárodního projektu

Pořadatelé:
Jazzová sekce-Artforum, Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1
Správa českých center, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Pod záštitou:
Záštitu nad 5. ročníkem nonstop čtení převzali ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan, ministr kultury ČR Pavel Dostál a ministr kultury Slovenské republiky Milan Kňažko.

Záměr:
- Využít moderních komunikačních technologií při prezentaci české a slovenské literatury ve světě prostřednictvím sítě českých center

- Rozšířit tak již několikrát realizované internetové přenosy nonstop čtení z Prahy (letos poprvé i z Bratislavy) do významných center světové kultury a zorganizovat tak projekt, který v takové šíři ještě nebyl ve světě realizován

Cíl:
- šířit českou a slovenskou literaturu do zahraničí
- podpořit překladovou literaturu
- navázat širší komunikaci s krajany v jednotlivých zemích
- propagace současné ČR v zahraničí

Princip:
Čtenářská štafeta po všech českých centrech v zahraničí. Čtena bude pouze česká a slovenská literatura vzniklá po roce 1918 buď v češtině, slovenštině nebo v jazyce dané země. Zúčastní se zhruba 770 čtenářů z celého světa. Po zkušenostech s národními nonstopy je sledovanost na internetu velmi vysoká.

Doprovodné akce:
- V termínu nonstop čtení budou v knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí probíhat autogramiády a besedy se spisovateli
- V předvečer čtení vyjde brožura, ve které budou jména účastníků minulých čtyř ročníků, úvahy, rozhovory, fotografie a také časový pořadník čtenářů v jednotlivých zemích letošního ročníku včetně čtených titulů.

Z historie:
První ročník v roce 1998 byl věnován americkému autorovi Lawrenci Ferlinghettimu, další Alexandru Solženicynovi (1999), Josefu Škvoreckému a Zdeně Salivarové (2000) a poslední třiceti letům Jazzové sekce (tedy cca osmdesáti autorům z celého světa, kteří usilují o svobodu projevu). Čtení se zúčastňují ministři, senátoři, poslanci, umělci, studenti i lidé z ulice. Všechny ročníky pořádala nekomerční Jazzová sekce a byly přenášeny po internetu Správou českých center. V roce 2001 bylo čtení poprvé mezinárodní - s úspěchem proběhlo ve spolupráci s Českým centrem v Bratislavě.

Podmínky přihlášení do letošního ročníku nonstop čtení:
Pro letošní ročník nonstop čtení si každý čtenář může vybrat libovolný titul českých a slovenských autorů, tvořících po roce 1918. Jazzová sekce-Artforum připravuje obsáhlý katalog ze všech předcházejících ročníků (se jmény čtenářů) včetně 5. ročníku, kde budou nově uvedeny i tituly knih, ze kterých se bude číst. Čte se obvykle 15 minut.

Místo konání:

Prepoštská 6
Bratislava, P.O. Box 348, 814 99, Slovensko

Datum:

10.6.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

Amnesty International Slovensko


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala