Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.11.2020 - 29.12.2020

Literární most mezi Českem a Japonskem – Sto let překladů české a japonské literatury

České centrum Tokio ve spolupráci s Lukášem Brunou z Jissen Women’s University otevře ke 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Japonskem výstavu, jež mapuje literární překlady obou zemí.

 

Kdy:
1. část – české překlady japonské literatury 25. 11. – 9. 12. 2020
2. část – japonské překlady české literatury 11. 12. – 29. 12. 2020

Kde: Galerie Českého centra Tokio

Patrně první knižní překlad moderní japonské literatury, do mnoha jazyků přeložený román Tokutomi Roky Kukačka (Hototogisu), vyšel v prvorepublikovém Československu v překladu cestovatelky B. M. Eliášové pod názvem Namiko San v roce 1922. O rok později poté vyšel japonský překlad světoznámého dramatu Karla Čapka R.U.R., který byl zcela jistě prvním překladem české literatury v Zemi vycházejícího slunce. Pomyslný překladatelský most mezi oběma zeměmi, po kterém putují jedním směrem díla české literatury a druhým směrem díla literatury japonské, byl tak poprvé vztyčen již takřka před sto lety. Během této doby bylo do obou jazyků přeloženo mnoho děl moderní i starší literatury, která si získala v obou zemích bezpočet čtenářů a pomohla prohloubit vzájemné pochopení odlišných kultur. V letošním roce slavíme 100 let od navázání oficiálních diplomatických styků mezi Českem a Japonskem a to je jistě vhodná doba pro ohlédnutí se za stoletou tradicí a připomenutí si překladatelských klenotů, které se během této doby zrodily a významně obohatily čtenářský svět obou zemí.

Výstava „Literární most mezi Českem a Japonskem – Sto let překladů české a japonské literatury“ chce být připomínkou této bohaté tradice. Pokud navíc výstava vzbudí byť jen u jediného diváka vřelý zájem o českou či japonskou literaturu, lze doufat, že tento most přežije i dalších sto let.

Doprovodné akce

9. 12. 19:00-20:30
Přednáška o českých překladech japonské literatury - překladatelka Anna Křivánková, moderuje Lukáš Bruna (Jissen Women's University).

14. 12 19:00-20:30
Diskuze o japonských překladech české literatury - překladatelé Kenichi Abe a Kiyomi Hirano, moderuje Lukáš Bruna.

Je nutná registrace předem na e-mailové adrese translation.exhibition.2020@gmail.com

 

Místo konání:

2-16-14 Hiroo
150-0012 Tokio, Shibuya-ku
Japonsko

Datum:

Od: 25.11.2020
Do: 29.12.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala