Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.3.2003 0:00 - 0:00

Literární večer "Samizdat"

Literární večer věnovaný tématu Samizdat v podání Jana Rubeše, profesora Centre d´etudes tchèques à l' ULB

České centrum v Bruselu si vás dovoluje pozvat na:

Literární večer "Samizdat" v podání Jana Rubeše
ve středu 19. března 2003 od 19.30 hodin

Samizdat
Texty rozšiřované v neoficiálním oběhu (opisy, xerokopie) a v omezeném počtu exemplářů, protože legálně nemohly být z různých důvodů (politických, ideových, ekonomických) vydány. Například opisy Havlíčkových básní z Brixenu, vlasteneckých básní za 1. světové války, ilegální tisk za nacistické okupace. Ineditní literatura dosáhla v českých zemích velkého rozmachu po roce 1948 a zejména po 1968, kdy vznikla řada ineditních edic řízených spisovateli, literárními kritiky a publicisty.


Místo konání:

150-152 Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles / Brussel
Belgie

Datum:

19.3.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Brusel


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala