Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.11.2005 0:00 - 26.11.2005 0:00

Literární večer věnovaný Vladimíru Holanovi a seminář "Vladimír Holan a jeho generace"

Dovolujeme si Vás pozvat na literární večer věnovaný životě a dílu Vladimíra Holana (1905-1980) 25. listopadu 2005 a na seminář "Vladimír Holan a jeho generace" dne 26. listopadu 2005

 

 

České centrum, La Maison du livre et Katedra českého jazyka a literatury ULB

 

Vás zvou na literární večer

 

VLADIMÍR HOLAN (1905-1980)

 

25. listopadu 2005 ve 19h30

 

Český lyrický básník a překladatel (zejména Rilkeho, Baudelaira, Ronsarda, Słowackého a Lermontova). V začátcích literární tvorby byl ovlivněn poetismem, ve 30. letech hledal novou poetiku k vyslovení rozporuplnosti a složitosti světa vnějšího i vlastní skutečnosti vnitřní. Nejvlastnější mu bylo meditativní pojetí, odrážející básníkův metafyzický dualismus, střetávání dobra a zla, bytí a nicoty, plynutí času a věčnosti. V lyrické tvorbě 60. a 70. let se zamýšlí nad nedokonalostí lidského bytí a základními existenciálními otázkami.

Dílo : Histoires [Příběhy] (1963) Une nuit avec Hamlet [Noc s Hamletem] (1964) En marche [Na postupu] (1964), Douleur [Bolest] (1965), Un coq pour Asclépios [Asképiovi kohouta] (1970)

 

Místo: Divadlo poezie, rue de Rome 24-28, 1060 Bruxelles, tel.: 02/543 12 20, e-mail: info@lamaisondulivre.be

 

 

SEMINÁŘ

 

"VLADIMÍR HOLAN A JEHO GENERACE"

 

26. listopadu od 9h30 do 16h00

 

Místo: Université libre de Bruxelles, Institut de Sociologie - Salle Dupréel, 44 ave. Jeanne - 1050 Bruxelles

 

Místo konání:

150-152 Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles / Brussel
Belgie

Datum:

Od: 25.11.2005 0:00
Do: 26.11.2005 0:00

Organizátor:

La Maison du livre a Katedra českého jazyka a literatury ULB


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala