Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.5.2018

Luboš Komárek bude prezentovat české nanotechnologie aplikované na čištění vody v IMDEA Aqua a IMDEA Nano

Expert Luboš Komárek, manažer klastrové organizace Nanoprogress, vystoupí na konferenci českých a španělských vědců 25. května v IMDEA Aqua, aby promluvil o nejnovějších pokrocích v oblasti čištění a opětovného využití vody v České republice. Po skončení příspěvku se přesune do IMDEA Nano, kde se setká s představiteli centra, s nimiž provádí společný výzkum.

Luboš Komárek (Aš, 1982) je klastrovým manažerem Nanoprogress, která se zabývá výzkumem nanovlákenných struktur a jejich využití pro různé odvětví průmyslu, například v medicíně. Během šesti let existence se klastr stal průkopníkem a propagátorem spolupráce mezi malými a středními podniky, výzkumnými instituty a vlastními členy organizace. Spolupráce přinesla úspěchy a celosvětově unikátní výsledky výzkumů v řadě kolektivních projektů. Nanoprogres se zaměřuje na čtyři strategické oblasti: výzkum a vývoj, technologický rozvoj, internacionalizace a mezinárodní spolupráce, a vývoj vlastní organizace. Díky svému osmiletému zahraničnímu pobytu hovoří Luboš Komárek plynně anglicky, portugalsky a španělsky. V klastru Nanoprogres má na starosti řízení všech jeho aktivit.

Projekt Nanoprogres byl vybrán jako projekt roku v kategorii "Spolupráce firem a skupin", coby jeden z nejúspěšnějších národních projektů financovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj. Toto ocenění udělila klastru agentura CzechInvest, státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nanoprogres spolu se svými zahraničními partnery (Packbridge, Plastiwin, InovCluster, BalticNet-PlasmaTec) založil Evropské strategické klastrové partnerství „AdPack".

 

 

 

Místo konání:
Av. Punto Com, 2, Alcalá de Henares, Madrid
Datum:

25.5.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala