Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.6.2015 19:00 - 20:30

Make City: Nový přístup k veřejnému prostoru. Na cestě k berlínskému modelu?

Provoz městských veřejných prostor v Berlíně: restrukturalizace správy veřejného majetku Berlína si získává svou pozornost jak veřejnosti, tak expertů i zákonodárců od roku 2009. V roce 2013 berlínský senát odsouhlasil nový zákon o „transparentnosti nakládání s veřejným majetkem“. Zároveň bylo iniciativou Stadt Neudenken podníceno svolání „Kulatého stolu“ k zamyšlení nad správou veřejného majetku. Ten stanovil seznam relevantních požadavků – tedy zastavení automatického rozprodávání veřejných prostor nejvýše nabízejícím dražitelům. Jak budou tyto inovace, jako portfoliová komise; stanovené, koncepčně založené přerozdělování prostor a práva na pronájem, fungovat? Budeme zjišťovat aktuální stav této nové politiky a společně porovnávat praxi v ostatních evropských státech. Také budeme s mezinárodními hosty diskutovat možné strategie a nástroje pro správu veřejného majetku.

Partner: Initiative Stadt Neudenken (DE)

Panelová diskuse
Michael Müller (DE), dotazovaný.
Andreas Krüger (DE)
Antje Kapek (DE)
Initiative Boden behalten, Basel gestalten (CH) TBC.
Jaap Schoufour (NL) TBC.

Respondenti
Florian Schmidt (DE)
Francesca Ferguson (UK)
Christian Schöningh (DE)
Birgit Münchow (DE) TBC

Prosíme o přihlášku do 5. červne 2015 na adresu kontakt@stadtneudenken.net

Make City – Das Festival für Architektur und Anders machen

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

11.6.2015 19:00 - 20:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala