Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.9.2019 18:30 - 10.11.2019

Vernisáž | Marie Filippovová: Kontinuum

První výstava významné brněnské grafičky Marie Filippovové ve Vídni. Jedinečná prostorová instalace ve městě, se kterým umělkyni pojí rodinné kořeny.

Brněnská rodačka Marie Filippovová se řadí k umělcům, pro které se během totalitního režimu stala kresba jedním z mála úkrytů, možností svobodného vyjádření.Tuš je jejím typickým výrazovým prostředkem. Ačkoliv jsou její kresby výsledkem precizní práce, vyzařuje z nich obrovská míra lehkosti, porozumění, souznění a kontinuálnosti. V abstraktních kresbách se zrcadlí množství spletitých příběhů, které světlo světa spatřily zejména až v porevolučním období, kdy Filippovová začala veřejně vystavovat. 

Grafička, malířka a ilustrátorka Marie Filippovová se narodila roku 1938 v Brně, kde žije a pracuje. V roce 1963 ukončila studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1974–1997 vyučovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Celé dosavadní dílo Marie Filippovové obohatilo české výtvarné umění v oblasti volné i užité grafiky, kresby, knižní ilustrace, kaligrafie, typografie a plakátu. V poslední době se autorka soustřeďuje na vytváření lavírovaných kreseb barevnou tuší a také instalací, z nichž vystavila např. Dopad vodopádu (2002) či Stélu (2006). Význam a kvalita její práce vysoce překračuje lokální měřítka a nalézá odezvu i v mezinárodním měřítku. Je členkou několika významných výtvarných organizací, např. Spolku českých umělců grafiků Hollar, Sdružení Bienále Brno či Sdružení Q v Brně. Její práce jsou zastoupeny v nejvýznamnějších oficiálních i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové


Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

Od: 19.9.2019 18:30
Do: 10.11.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala