Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.10.2011 - 4.11.2011

Výstava kreseb a ilustrací Martina Kubáta

Výstava kreseb a ilustrací Michala Kubáta, patřícího ke generaci mladých českých umělců, uplatňujících se v knižních a časopiseckých nakladatelstvích, v oblasti divadla a autorských knih, bude zahájena dne 18. 10. 2011 v 19.00 v Českém centru Milán

Budou vystaveny stránky z díla, za které získal několik prestižních cen.  Jsou to listy knih,  které sám napsal a nakreslil: proud temných myšlenek a bystrých  pozorování, ale ještě častěji jsou to zábavné úvahy vždy plné fantazie. Texty a obrázky se vzájemně prolínají a vytváří záznamy nespoutaného každodenního dění. Není důležité, zda autor používá pero nebo štětec, černou tuš nebo zářivé barvy.  Kubát jen zdánlivě ledabylými gesty usiluje o zachycení nejniternější ch emocí  a myšlenek na bílé stránky papíru; snaží se ve své práci obohacovat slovník českých ilustrátorů o nové kreslené listy, které nesou již teď stopy kreslených scénářů animovaného filmu.

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

Od: 18.10.2011
Do: 4.11.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala