Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.2.2020 18:00

Mezi Prahou a Mikulovem. Židé v českých zemích

Prezentace německého překladu knihy "Prague and Beyond: Jews in the Bohemian Lands" o dějinách Židů v českých zemí. Večer bude moderován novinářem Petrem Brodem.

Devítičlenný mezinárodní tým autorů zpracoval první fundované přehledové dílo o dějinách židovského života v českých zemích od raného novověku až po současnost. Kniha se zabývá kontakty židovského obyvatelstva s nežidovskými sousedy, ale nabízí také pohled do venkovských oblastí a napříč hranicemi jednotlivých regionů.

Více informace o knize najdete zde (v německém jazyce).

Akci pořádá Collegium Carolinum za spolupráce Kulturního referenta českých zemí a Českého centru Mnichov.

Foto: Děti divadelního spolku Feigele v roce 1982 v Praze (ze soukromého archivu Vidy Neuwirthové)

Místo konání:

Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München

Datum:

13.2.2020 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala