Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2005 0:00 - 1.10.2005 0:00

Mezinárodní divadelní festival "KORCZAK 2005"

Letos se uskuteční již IX. ročník festivalu KORCZAK, na němž se prezentují divadelní představení z různých světových stran a z různých koutů Polska. Na pozvání organizátorů do Varšavy přijíždí divadelní soubor z Brna - Divadlo Neslyším - s představením pro malé děti pod názvem "Věc není věc". Více informací o souboru

Festival je přehledem profesionálních i školních představení z různých zemí celého světa. Vytváří příležitost k setkání umělců s dětmi a mládeží. Všechny činnosti, setkání a představení jsou směřovány k dětem, mládeži a učitelům a jejich cílem je vzdělávání mladých Poláků v oblast kultury.

Patronem festivale je Janusz Korczak (1878-1942) - skvělý polský pedagog, lékař, morální autorita, který svůj život věnoval beze zbytku dětem.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 26.9.2005 0:00
Do: 1.10.2005 0:00

Organizátor:

Polské centrum mezinárodního sdružení divadel pro děti a mládež ASSISTEJ


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala