Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.9.2006 0:00 - 2.10.2006 0:00

Mezinárodní festival "Dotyk" - Setkání postižených umělců

Festival "Dotyk" pomáhá postiženým osobám. Hlavním tématem bude divadelní umění - divadlo, hudba a tanec v podání postižených umělců. ČR bude zastupovat 2.10.2006 Divadlo "Neslyším" se svým představením "Kytice" a Martin Heřman Frys s představením "Věříte tomu?" aneb Don Quijote de la Manche. Více informací zde

   Soubor Divadla Neslyším vznikl pod názvem Vlastní divadlo Neslyšících v listopadu roku 1997 z absolventů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící. Od svého počátku fungoval jako zájezdové divadlo, které za pomoci prof. Zoji Mikotové přebíralo inscenace nastudované v ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící na DIFA JAMU i připravovalo vlastní inscenace. Provoz zajišťovala agentura Pořádání kulturních akcí, která dodnes s divadlem spolupracuje formou zájezdového managementu. V roce 1997 ještě odehrál 9 představení u nás a v Rakousku. Začala historie jediného profesionálního divadla Neslyšících v České republice.

    V roce 1998 pak Vlastní divadlo Neslyšících odehrálo 57 představení u nás i v zahraničí. Za zmínku stojí především účast na festivalech Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, Dítě v Dlouhé v Praze, Festival na hranici v Českém Těšíně a Umění bez hranic v Praze, ze zahraničních akcí pak spolupráce na dvojhappeningu Lubo Kristka "Láska in circulo vitioso in finito secundi milenii" v Landsbergu (Německo) a v Brně, účast na Divadelním festivalu pro děti a mládež v Burse (Turecko), dále pak na divadelních festivalech ve Francii a v Belgii (Brusel). Již v této první fázi se divadlo orientuje jak na neslyšící publikum, snaží se přinést srozumitelné divadlo i k neslyšícím dětem do škol, formuje se zde však také výrazná linie profesionálního projevu určeného pro nejširší publikum, kdy divadlo hraje na klasických festivalech a dokáže komunikovat jak se slyšícím, tak s neslyšícím divákem, a to u nás i v zahraničí.

    V roce 1999 se Vlastní divadlo Neslyšících zaměřilo na rozšíření svého repertoáru i kontaktů s divadelními festivaly i se skupinami, které k divadlu nemají snadný přístup (sluchově postižení, mentálně postižení, zvláštní školy...). Divadlo odehrálo 31 představení. Zúčastnilo se např. festivalů Mezi ploty v Brně i v Praze, Divadelního festivalu v Boskovicích, festivalu Jičín, město pohádky, Festivalu duchovního umění, festivalu Týden duševního zdraví a také Festivalu pantomimy a pohybového umění v Moskvě (Rusko).

    V roce 2000 odehrálo divadlo 49 představení. Kromě dalšího rozšíření repertoáru, hostování v tuzemských divadlech, hraní ve školách i účinkování na tuzemských festivalech se divadlo dočkalo uznání ve formě pozvání na významné zahraniční festivaly. Vlastní divadlo Neslyšících účinkovalo na festivalech Europatag v Saarbrücken (Německo), na Mezinárodním festivalu divadla Neslyšících ve Vídni (Rakousko) (zde se zúčastnilo také konference věnované problematice divadla Neslyšících v Evropě), dále festivalu Multikids ve Vídni (Rakousko), Mezinárodním festivalu pro děti v Mistelbachu (Rakousko), Korczak ve Varšavě (Polsko) či na Festivalu pohybového divadla v Madridu (Španělsko). Svojí činností také přispělo k rozvoji kulturního života vlastní komunity (účinkování pro Oblastní unie Neslyšících, např. pro OUN Olomouc při příležitosti oslav 50. výročí založení či pro festival Neslyšících Mluvící ruce v Praze). V roce 2000 byla odehrána stá repríza inscenace Abeceda aneb Co se zdálo Alence, která se hraje dodnes. V tomto roce se divadlo stalo I. sekcí Divadla v 7 a půl pod názvem Vlastní Divadlo Neslyšících.

    Rok 2001 navazoval na započaté linie. Spolupráce s Divadlem v 7 a půl přinesla hercům tolik potřebné zázemí. Herci se stali zaměstnanci divadla a získali tak domovskou scénu a lepší podmínky k nastudování inscenací. Kromě dalšího rozvíjení již navázaných kontaktů jak s organizacemi komunity Neslyšících, tak s domácími i zahraničními divadly a festivaly (za všechny Mezinárodní divadelní festival v Belgickém Hasseltu) se herci Vlastního divadla Neslyšících aktivně zapojili také do projektu I. Pavlovičové "Jevištní zpracování poezie v českém znakovém jazyce aneb Prokletci", který vedla na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V tomto projektu, který byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol, bylo pro studenty 29 středních škol (z 95% slyšící studenti) odehráno divadelní představení s připojenou přednáškou. Připojen byl také výzkum informovanosti středoškolské mládeže, kterého se zúčastnilo 1040 osob.

    Rok 2002 byl pro divadlo přelomovým. Pro časté záměny zkratky divadla VDN s jiným subjektem divadlo změnilo svůj název na Divadlo Neslyším. Dále pokračovalo v započatých liniích: festival Multikids ve Vídni (Rakousko), festival "Létokruhy" v Bohumíně, mezinárodní festival "Divadelní pouť bez bariér" v Ostravě, festival "Arteterapie - teorie a praxe v krajinách Višegradu" v Banské Bystrici... dále pak představení pro školy a oblastní unie Neslyšících, workshopy, semináře. V červenci 2002 se divadlu dostalo velkého ocenění, a to pozváním na prestižní mezinárodní festival Neslyšících "Deaf Way II" ve Washingtonu (USA), kde vystoupilo se dvěma představeními. Členové Divadla Neslyším se také podíleli na přípravě doprovodné videokazety ke knize I. Pavlovičové "Divadlo Neslyšících a nové cesty". Koncem roku 2002 se Divadlo Neslyším opět vydává na samostatnou dráhu a zakládá občanské sdružení Divadlo Neslyším. Předsedkyní občanského sdružení se stává BcA. Monika Kurincová, dosavadní neslyšící ředitelka Divadla Neslyším.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 29.9.2006 0:00
Do: 2.10.2006 0:00

Organizátor:

Stowarzyszenie


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala