Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.4.2003 0:00 - 12.4.2003 0:00

Mezinárodní konference k problematice propagace a podpory současného výtvarného umění

Mezinárodní centrum pro současné umění uspořádalo ve dnech 10.4. - 12.4. 2003 konferenci s mezinárodní účastí k problematice úlohy institucí při propagaci a podpře současného výtvarného umění. Konference se účastní i čeští odborníci.

Na konferenci "Contemporary exposure" vystoupí se svými příspěvky i čeští delegáti: Marta Smolíková z Open Society found, Pavla Petrová z Ministerstva kultury ČR, ředitelka odboru umeni a knihoven a Vít Havránek, kurátor Galerie Hl. města Prahy.
Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 10.4.2003 0:00
Do: 12.4.2003 0:00

Organizátor:

Mezinárodní centrum pro současné umění - ICCA


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala