Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2011 - 21.11.2011

Mezinárodní trienále grafiky IMPRINT 2011

IMPRINT je interdisciplinární setkání mající za cíl představit grafické umění ve spojení s obory společenských věd. Na výstavě se objeví díla umělců z celého světa. Tématem letošního ročníku jsou Metropolis – jejich charakter, úloha a význam pro umění, společnost a jednotlivce.

Na konkurs přihlásilo 358 umělců ze 40 zemí celkem 1221 prací. Odborná porota, kterou tvoří významní výtvarní umělci – grafici, posoudila všechny práce a pro závěrečnou výstavu vybrala práce 170 umělců. Mezinárodní porota vesložení: prof. Paul Coldwell (předseda), Ewa Gorządek , Jiang Lu, Modhir Ahmed, prof. Paweł Nowak a Vladimir Tsesler zvolila ve dnech 23. – 25. května 2011 vítězné práce.

Slavnostní vernisáž výstavy a předání cen se bude konat 15. října 2011 v Arkádách Kubického Královského zámku ve Varšavě. Práce představené na výstavě jsou vytvořeny jak tradičními, tak nejmodernějšími grafickými technikami.

Akci doplní další výstavy a konference konaná pod záštitou rektora Varšavské Univerzity a Ministra školství:

• Hlavní výstava – Arkády Kubického Královského zámku ve Varšavě;

• Výstava grafiky prof. Wladyslawa Winieckého – Galerie Salon Akademie výtvarných umění;

• Výstava grafiky a kresby umělců z Edmontonu v Kanadě – Aula Akademie výtvarných umění;

• Výstava děl Mikaela Kihlmana a Jacka Szewczyka – Centrum pro kresbu a grafiku Tadeusze Kulisiewicze v Kaliszi;

• Výstava laureátů IMPRINT 2008 - Galerie Ticho.

V rámci hlavní výstavy, která je organizována jako mezinárodní soutěž, budou své práce prezentovat také čeští umělci:

1) Jiří Samek – Trees II

2) Lubomír Přibyl – Bevelled Architecture; Torison diagonal

3) Lenka Vilhelmová – I Am Here Wherever I Go Where I Live

4) Zbyněk Janáček – Hunters In The Snow 1; Nocturne 2

5) Marek Sibinský – The Periphery I

Organizátoři trienále IMPRINT 2011: Akademie výtvarných umění ve Varšavě a Nadace Tadeusze Kulisiewicze.

Čestnou záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo kultury a národního dědictví PR, Primátor města Varšavy a Hejtman Mazowieckého kraje.

Akce získala také záštitu Polského předsednictví v Radě Evropské Unie v roce 2011.

Více informací: http://imprint.com24.pl

Místo konání:

Warszawa, Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

Datum:

Od: 15.10.2011
Do: 21.11.2011

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala