Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.10.2019 - 11.10.2019

Mezinárodní vědecká slavistická konference v Užhorodě

Katedra české filologie Vás zve na mezinárodní vědeckou konferenci Současná slavistika na Ukrajině a v Evropě organizovanou u příležitosti 25. výročí slovenského oddělení a 5. výročí českého oddělení na Užhorodská národní univerzitě.

Konference se uskuteční 10. - 11. října 2019 v Užhorodě.

 


Program od Českého centra Kyjev:

 

11.10.2019 р. - 9.00 – 12.00

aud. 427

 1. 1. Iryna Zabiiaka (Kyjev). Peripetie a úspěchy CZ a UA translatologie (nejen česká překladová literatura na Ukrajině)

aud. 420

 1. Iryna Zabiiaka, Lucie Řehoříková (Kyjev). Jak se dělá antologie současných českých povídek po roce 1989
 2. Lucie Řehoříková (Kyjev). Robot tuneluje – Činnost českého centra na Ukrajině

 


 

Iryna Zabiiaka (1986) je ukrajinská bohemistka, překladatelka a tlumočnice. S Českým centrem v Kyjevě spolupracuje od roku 2012. Učí, překládá, tlumočí a podílí se na kulturních aktivitách Centra. Tak v roce 2016 uspořádala spolu s Teťanou Okopnou cyklus veřejných přednášek o české literatuře 20. století, v roce 2017 cyklus přednášek o současné ukrajinské literatuře na Karlově univerzitě a překladatelskou dílnu pro mladé bohemisty v Kyjevě. Z češtiny do ukrajinštiny přeložila knihy od Ireny Douskové, Ivana Wernische, Jiří Hájíčka, Petra Síse, Zdeňka Jirotky, a taky celou řádu beletristických textů, básní, divadelních her a filmů.   


Lucie Řehoříková

Druhá velvyslanecká tajemnice a ředitelka Českého centra v Kyjevě


Medzinárodná vedecká konferencia

SÚČASNÁ SLAVISTIKA NA UKRAJINE A V EURÓPE

Užhorod 10.11.10. 2019

 

Katedra slovenskej filológie Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Súčasná slavistika na Ukrajine a v Európe organizovanú pri príležitosti 25. výročia slovenského oddelenia a 5. výročia českého oddelenia na Užhorodskej národnej univerzite. Konferencia sa uskutoční 10. – 11. októbra 2019 v Užhorode.

Tematické okruhy konferencie:

 • 1. Stav a perspektívy slovakistiky a bohemistiky na Ukrajine.
 • 2. Didaktika výučby slovanských jazykov v ukrajinskom prostredí.
 • 3. Slovanské jazyky v synchrónii a diachrónii.
 • 4. Kontrastívna lingvistika.
 • 5. Dvojjazyčná slovanská lexikografia.
 • 6. Slovenská a česká literatúra: dejiny a súčasnosť.
 • 7. Ukrajinsko-slovenské a ukrajinsko-české literárne vzťahy.
 • 8. Problémy teórie a praxe prekladu zo slovankých jazykov.
 • 9. Slovanská historická onomastika.

Materiály konferencie budú uverejnené vo vedeckom zborníku Studia Slovakistica č. 19.

Rokovacie jazyky konferencie – všetky slovanské jazyky.

 

Místo konání:
Užhorod, ul. Universitetska 14
Datum:

Od: 10.10.2019
Do: 11.10.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala