Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.11.2007 0:00 - 20.11.2007 0:00

Milan Salák – GUERILLA

Svět, ve kterém není možné pohledět druhému člověku do tváře a sdílet jeho pocity a myšlenky, nalézá své zobrazení v látce, jejímž prvotním určením je kamufláž, tj. zakrytí původních předmětů či osob tak, aby splynuly s okolím a nebylo možné je v něm rozeznat. Ani toto určení ovšem v neurčité společnosti neplatí absolutně, protože v době, kdy nevíme, jestli máme válku, nebo ne, „maskáče“ logicky prosakují do civilního života. Jak porozumět tomu, když se maskovací látka dostává z často militantních subkultur do světa módních přehlídek a dělá se z ní módní výstřelek? A co to znamená, když se z drahé módy stane součást obecného vkusu a maskáčové triko si lze koupit za pár stovek v každé tržnici? Stává se společnost militantnější, nebo se v ní takto i nejrůznější militantní projevy postupně civilizují? A není vlastně móda jen zvláštní formou civilizované kamufláže?

 

V Salákově Guerille se skrývá i mnohem obecnější otázka, totiž zda dnešní móda vojenského maskovacího vzoru neohlašuje zásadnější kulturní zlom. Nekončí s módou maskáčů doba „blue jeans“, které nás doprovázely na cestě naší moderní civilizace od industriálního dobývání amerického Západu až po počítačovou revoluci v kalifornském Silicon Valley a staly se symbolem kulturního osvobození a sociální rovnosti? Nebude nastupující století poznamenáno guerillovou mentalitou, ve které se setře veškerý rozdíl mezi osobním a neosobním, soukromým a veřejným, civilním a vojenským nebo mírem a válkou?

 

Milan Salák se narodil 12.6. 1973 v Praze. Patří do generace umělců reagujících na vlnu postmoderního instalačního umění začátku devadesátých let. V letech 1992 – 1999 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Již od počátku se věnoval konceptuálnímu zkoumání zobrazivé malby. V druhé polovině devadesátých let Salák stál u zrodu galerijního sdružení ARTLAB a v rámci něj poté spolu s Jiřím Davidem a zejména Janem Kadlecem zorganizoval řadu výstav, jejichž společným jmenovatelem byla snaha o prolnutí výtvarného konceptu a kurátorské práce s díly více autorů. V roce 2001 založil samizdatový časopis ARTUR aktuálně reagující na dění na výtvarné scéně. V oblasti „Konceptu a Nových médií, jejíž ateliér vede na Vysoké škole umělecko průmyslové vede spolu s Jiřím Davidem, se snaží konfrontovat klasické výtvarné postupy s nejaktuálnějšími tendencemi současného vizuálního umění s následným využitím veškerých takto vzniklých souvislostí. Tvorba Milana Saláka je tedy velmi rozmanitá a zasahuje do mnoha oblastí. Zkušenosti z jedné se přelévají do druhé a naopak. Malíř uspořádal od roku 1991 několik samostatných výstav. Na poslední z nich v pražské progresivní galerii Display „Dva horizonty“ představila výsledek několikaleté autorovy práce na konceptuálních krajinomalbách. Jeho dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze a v mnoha dalších veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 5.11.2007 0:00
Do: 20.11.2007 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala