Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.3.2017 19:30

Miserere. Hudební most Praha- Drážďany

Cyklus koncertů propojující Prahu a Drážďany na základě jejich společné hudební historie

Intenzita hudebního výrazu a dokonalý kontrapunkt jsou charakteristické rysy hudby jak Johanna Sebastiana Bacha, tak Jana Dismase Zelenky. Přesto je tvorba obou géniů velmi rozdílná. Bachova hudba, ukotvená v německé luteránské tradici, působí v kontrastu se Zelenkovým katolickým étosem, okořeněným italským vkusem, jako voda a oheň. Průvodcem světem nadčasové krásy umění obou velikánů bude jeden z nejvýraznějších mladých českých pěvců — basista Jan Martiník.

Vstupné:

Základní: 20 Euro

Snížené: 15 Euro

Žáci: 5 Euro

Další informace na http://www.collegium1704.com/de/


Místo konání:
Annenkirche,Annenstraße, 01067 Dresden
Datum:

18.3.2017 19:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala