Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.3.2017 18:00 - 21.5.2017

Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský. Mistři české avantgardní fotografie

Fotografie významných českých fotografů - Františka Drtikola, Jaromíra Funke, Jaroslava Rösslera, Eugena Wiškovského - budou poprvé vystavené pro bulharské publikum. Projekt se koná ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci a Institutem tvůrčí fotografie. Vernisáž výstavy je 22. března od 18:00 v galerii Kvadrat 500, která je součásti Národní galerie v Sofii, za účasti kurátorky Štěpánky Bieleszové.

Samostatné Československo, která vzniklo koncem první světové války na troskách Rakouska-Uherska, bylo národnostně značně roztříštěným státem, kde vedle Čechů a Slováků žilo i mnoho Němců, Maďarů, Rusínů a příslušníků dalších národností, kteří tvořili zhruba třetinu z třinácti a půl miliónů obyvatel. Spojovala průmyslově rozvinuté české země s agrárním Slovenskem a zaostalou Podkarpatskou Rusí.  Přesto však byla prosperující demokratickou republikou s bohatým kulturním životem.  Řada českých avantgardních děl vznikla ještě před 1. světovou válku – za všechny si připomeňme alespoň průkopnické abstraktní malby Františka Kupky či kubistické  sochy Otty Gutfreunda,  obrazy Josefa Čapka a Emila Filly nebo zcela ojedinělé kubistické stavby architektů Josefa Chochola a Josefa Gočára. V meziválečném období se Československo stalo jedním z významných  center funkcionalismu a surrealismu a vznikly tam originální české avantgardní směry, poetismus a artificialismus. Praha, která dosud žila ve stínu Vídně a Budapešti, se rychle proměňovala v moderní evropskou metropoli. Zatímco v sousedních zemích se postupně dostávaly k moci fašistické či fašizující režimy, Československo zůstávalo až do roku 1938 výspou demokracie a po Hitlerově nástupu k moci i útočištěm mnoha německých a rakouských emigrantů, mezi nimž byli významní umělci jako bratři Mannové, John Heartfield, Stefan Zweig nebo Oskar Kokoschka. 

Česká fotografie, která zpočátku zaostávala za progresivními proudy českého malířství, sochařství či hudby, se rychle v dílech svých vrcholných představitelů dostala na mezinárodní úroveň.V meziválečném Československu vznikla mnohá fotografická díla, která nejsou pouhou napodobeninou cizích vzorů z Francie, Německa, Sovětského svazu nebo USA, ale výrazně se podílela na vývoji umělecké fotografie. Některá z nich byla plně doceněna teprve nedávno. /Vladimír Birgus/

      

  František Drtikol                           Jaromír Funke                                  Jaroslav Rössler              Eugen Wiškovský     

 

 

 

 

Místo konání:

Kvadrat 500, Národní galerie v Sofii

Datum:

Od: 22.3.2017 18:00
Do: 21.5.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala