Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.9.2018 - 19.10.2018

Modré inovace - Současné tendence v tvorbě tradičního českého modrotisku

Cílem výstavy Modré inovace je představit v Tokiu současnou modrotiskovou produkci v České republice s důrazem na unikátní inovativní přístup k této tradiční technice.

Centrem pro moderní a experimentální tvorbu modrotisku se v Česku od padesátých let minulého století stala instituce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Díky unikátní spolupráci vynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků vznikaly v rámci produkce této organizace originální, řemeslně i výtvarně velmi kvalitní produkty využívající tradiční postupy v aktuálním kontextu.

            Na tento kreativní přístup, který nemá ve středoevropském kontextu obdoby, v současnosti navazuje řada českých designérů preferujících kvalitní ruční práci, řemeslný um, vazbu na tradici a originalitu. Tradiční modrotisk má stále silný potenciál a v rukou mladých tvůrců se tak stává jedinečným exkluzivním materiálem. Naše výstava ukazuje právě tyto nové cesty českého modrotisku.

            Kurátorka výstavy, módní designérka Alice Klouzková se dlouhodobě zabývá tradičními rukodělnými technikami, modrotisk často využívá ve své tvorbě a také jej systematicky propaguje. Projekt Modré inovace je jednou ze součástí její dizertační práce na pražské VŠUP. K účasti na výstavě přizvala mladou designérku Martinu Dvořákovou hledající krásu v obyčejném a tvořící pod značkou made by ordinary. Dále výtvarnici Petru Valentovou, která spojuje tradiční dřevotisk z oblasti indického Rádžasthánu a český modrotisk. Také Radanu Sikorovou využívající tradiční modrotisk k tvorbě netradičních doplňků do interiéru a duo designérek Óda s jejich abstraktní modrotiskovou metráží. A v neposlední řadě studenty Ateliéru textilní tvorby z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, jenž prezentují výsledky svého experimentálního zkoumání dekoru a objektu v rámci současného pojetí modrotiskové tvorby.

            Návštěvníci mohou také nahlédnout do dvou tradičních modrotiskových dílen, které jsou na území Česka stále v provozu, v Olešnici na Moravě a ve Strážnici. Svou práci představí i  Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, poslední výrobci a restaurátoři modrotiskových forem.

 

Kdy: 21. září až 19. října 2018 ve všední dny od 10:00 do 17:00.
Kde: České centrum Tokio

Vstupné zdarma

Vernisáž výstavy se koná 21. září v 19:00 v prostorách Českého centra Tokio. Vernisáže se zúčastní také kurátorka výstavy, Alice Klouzková.

 

Autorka a kurátorka výstavy: Alice Klouzková
Grafická úprava: Adam Uchytil
Vystavující: Martina Dvořáková, Kateřina Haderková, Alice Klouzková, Zuzana Martinusová, Óda - Johana Němečková a Barbora Vildová, Radana Sikorová, Petra Valentová

Výrobci: Milan Bartoš, Jaroslav Plucha, Modrotisk Danzinger Olešnice, Strážnický modrotisk

Partner výstavy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

www.aliceklouzkova.cz

www.umprum.cz

Místo konání:

2-16-14 Hiroo
150-0012 Tokio, Shibuya-ku
Japonsko

Datum:

Od: 21.9.2018
Do: 19.10.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala