Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.5.2013 21:30 - 1.9.2013

Židovské památky Středočeského kraje v Bologni

České centrum ve spolupráci s Hlavním městem Prahou představí fotografickou výstavu s názvem Židovské památky ve Středočeském kraji, věnovanou místům a městům, v nichž židovská kultura zanechala nesmazatelnou stopu v podobě kulturního dědictví. Vernisáži budou přítomni zástupci Hlavního města Prahy. Výstava se uskuteční 18. května ve 20:30 v prostorách Židovského muzea v Bologni ve Via Valdonica 1/5.

Již od středověku byla česká kultura velmi úzce spjata s židovskou, která jí obohatila v mnoha uměleckých směrech. Příkladem může být Franz Kafka, český spisovatel židovského původu, považovaný za předchůdce existencionalismu,  který je klíčovou osobou české kultury díky svým literárním dílům vykazujícím silný motiv pocitu vyřazenosti a izolovanosti. O uchování Kafkových děl se zasloužil Max Brod, který dále šířil českou kulturu také prostřednictvím děl skladatele Leoše Janáčka a spisovatele Jaroslava Haška. Mezi další významné osobnosti patří básník Jiří Langer a skladatel Pavel Haas, který zahynul v koncentračním táboře Osvětim.

Vliv židovské kultury se nejvýrazněji projevoval v lidové slovesnosti. Mnoho původně židovských příběhů přetrvává v české kultuře dodnes; příkladem je postava Golema, tajemné sochy z hlíny žijící v podkroví Staronové synagogy, kterou znovu nechal ožít ve svém díle Gustav Meyrink. Přítomnost židovské kultury není viditelná pouze na území Prahy, nýbrž i na dalších místech České republiky včetně Středočeského kraje, kde patří mezi nejvýznamnější místa Kostnice v Kutné Hoře, hrad Karlštejn, Křivoklát a Konopiště, rezidence Františka Ferdinanda d’Este.

Židovské ulice v pravém slova smyslu se začínají utvářet ve vrcholném středověku, tedy v průběhu
16. a 17. století. Na jejich území jsou rozptýlené mnohé synagogy a hřbitovy, z nichž se některé zachovaly až do dnešní doby; mezi ty patří například Zbraslavice, Mořina a Kovanice. Židovská ghetta byla rodištěm mnoha slavných osob včetně Františka zelenky, Jiřího Ortena či Leopolda Koperta.

Na území Čech docházelo k neustálému míšení české a židovské kultury, nejmarkantněji potom na přelomu 19. a 20. století v důsledku úzkého soužití Čechů se Židy. Ti byli ovšem současně ovlivňováni i německou kulturou především díky Ashkenazitům, židovské komunitě francouzsko-německého původu. Vzájemné ovlivňování těchto tří historicky odlišných skupin vytvořilo skvělé podmínky pro rozkvět literatury, filozofie, hudby a architektury na celém území. Tento vliv byl přerušen až druhou světovou válkou, kdy došlo k vyhlazování a nucené emigraci Židů. Tato tragická událost vytvořila společné kořeny evropské kultury.

Místo konání:
Museo Ebraico di Bologna, Via Valdonica 1/5
Datum:

Od: 18.5.2013 21:30
Do: 1.9.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala