Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.6.2007 0:00 - 8.7.2007 0:00

Multikulturní festival "Galicja"

Multikulturní festival "Galicja" je výkřikem stesku do minulosti, k lidem, kteří vytvářeli kulturu denního života a vůbči národům, které na té zemi dlouhá léta žily. Cílem festivalu je inspirace a vytvoření zájmu o kulturu národnostních menšin. Chceme zasáhnout co největší okruh zájemců, podpořit spolupráci přihraničních kulturních center a posílit mezinárodní význam podkarpatského regionu. Na tomto festivalu budou ČR prezentovat soubory: "Náladička" a "Akordianka". Diváci budou moci také shlédnout pásmo krátkých filmů J. Švankmajera.

Myšlenka vytvořit kulturní pojítko v době sjednocené Evropy byla neobyčejně vřela přijata umělci z mnoha z emí. Svoji účast na festivale přislíbili autoři z Rakouska, ČR, Izraele, Polska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 8.6.2007 0:00
Do: 8.7.2007 0:00

Organizátor:

Nadace


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala