Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.10.2004 0:00 - 0:00

Narodili jsme se jako draci, antologie bulharské moderní povídky

Prezentace antologie bulharské moderní povídky, kterou vydala Společnost přátel jižních Slovanů v ČR za účasti předsedy Společnosti a redaktora antologie prof. Ivana Dorovského z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jednoho ze sestavitelů antologie Pavla Krejčího z Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity.

 Výbor Narodili jsme se jako draci obsahuje texty 32 autorů různých tvůrčích generací, uměleckých postupů a stylů. Bulharští tvůrci v ní podávají čtenářům svědectví o vývoji tohoto žánru bulharské literatury ve století, které nedávno skončilo.

V povídkách zpracovávají bulharští autoři nejrůznější témata: bulharská příroda a vztah člověka k ní (často lovecké příběhy), mezilidské vztahy (generační střety, vztah muže a ženy z nejrůznějších perspektiv, aj.), pocity Bulharů v emigraci, reflexe bulharské společnosti po roce 1989, apod. 

Prozaici, kteří byli do antologie Narodili jsme se jako draci zařazeni: B. Biolčev, R. Bosev, D. Cončev, P. Čuchov, Lj. Dilov, Lj. Dilov ml., K. Dimitrovová, Z. Evtimovová, D. Fučedžiev, L. Galina, N. Chajtov, D. Jarămov, I. Kulekov, E. Kuzmanov, N. Liškovská, G. Markov, G. Mišev, S. Nacev, V. Paskov, I. Petrov, V. Popov, J. Radičkov, R. Ralin, E. Stanev, J. Stanoev, O. Stojanovová, S. Stratiev, E. Tonev, P. Tuškov, J. Vălčev, D. Vălev a G. Veličkov. Česká podoba povídek z antologie Narodili jsme se jako draci je dílem těchto překladatelů: G. Bečev, M. Kouba, P. Krejčí, E. Krejčová, A. Melicharová, M. Mikeska, P. Mundev, I. Raev, P. Stehlík, V. Šaléová, S. Vajskebrová, R. Vrbková a J. Zajíc.

Výbor Narodili jsme se jako draci sestavili: Pavel Krejčí, Elena Krejčová (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně) a Nadežda Staljanovová (Katedra bulharského jazyka Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského). Úvodní studii Bulharská literatura u nás a slovník zastoupených autorů napsal: Ivan Dorovský, profesor Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studii Bulharská povídka napsal: Dimităr Tanev, šéfredaktor bulharského literárního časopisu Plamăk (překlad a úprava: Ivan Dorovský).

Výborem Narodili jsme se jako draci by SPJS ráda pozdravila 125. výročí osvobození Bulharska z osmanského područí a založení novodobého bulharského státu.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

25.10.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

ČC


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala